Bijdrage Raad - Subsi­di­ëring Gene­ration Discover Festival


5 oktober 2017

Voorzitter,

Waar denkt u als eerst aan bij het woord techniekonderwijs? Ik denk zelf als eerst aan de Technische Universiteiten. Delft, Eindhoven, Twente. Organisaties zonder winstoogmerk die met 100.000 euro een hoop Haagse leerlingen op onafhankelijke wijze zouden kunnen enthousiasmeren voor het techniekonderwijs.

Het college denkt echter aan Shell. Ter info: Shells jaarwinst in 2016 bedroeg 6,75 miljard euro. De Partij voor de Dieren vindt dat bedrijven met zo’n jaarwinst geen aanspraak zouden mogen maken op publieke middelen. Schaars publiek geld moet ingezet worden om activiteiten mogelijk te maken die anders niet van de grond waren gekomen, niet als symbolische bruidsboeketten voor grootverdieners. Vandaar de volgende motie:

Nog een bezwaar tegen de subsidie voor het festival vorig jaar was de reclame die Shell op het festival maakte voor zijn eigen fossiele-energieproducten, in dit geval Shell GTL Fuel, met een broeikasgasuitstoot waar je u tegen zegt. Zo heeft het college reclame voor fossiele producten gefaciliteerd. Dit jaar staan er borden met “Aardgas is de schoonste fossiele brandstof”, een uitspraak die eerder is bestempeld als misleidende reclame door de Reclame Code Commissie nadat de NAM, voor de helft in eigendom van Shell, die deed. We kunnen het ons, in deze tijd van dreigende onbeheersbare klimaatverandering, letterlijk niet veroorloven om aan de promotie van fossiele brandstoffen bij te dragen, ook niet zijdelings. Vandaar de volgende motie:

Dank u wel.