Bijdrage cie Leef­om­geving 2e termijn Lucht­kwa­liteit


18 december 2013

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is tegen het kappen van bomen voor parkeerplaatsen.

Dit college doet werkelijk alles voor de autobezitter, ten koste van de leefomgeving en het leefmilieu. Het punt is dat we teveel auto’s in Den Haag hebben en dat probleem wordt maar niet aangepakt. Nee, met kunst en vliegwerk probeert het college de auto zoveel mogelijk te ontzien. Is de luchtkwaliteit slecht, dan plaatsen we een scherm of verven we een tunnel. Zijn er parkeerproblemen, dan bouwen we een garage en kappen we bomen. Staat het verkeer vast, dan leggen we een extra weg aan.

Genoeg is genoeg. In een stad met een half miljoen inwoners ontkom je er niet aan om duidelijke keuzes te maken. En dat moment is nu. Autobezit is geen recht, het is een luxe. En dat kost geld dus laten we de rekening neerleggen bij degene die de keuze maakt; de autobezitter. Dus voer overal betaald parkeren in en maak die parkeervergunning duurder. Het is toch van de zotte dat, omdat we de automobilist niet willen aanpakken, mensen in deze stad minder oud worden door de luchtvervuiling en dat straten hun oude bomen kwijtraken.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft pakken we dit probleem bij de bron aan door het autogebruik terug te dringen. Dus betaald parkeren in de hele stad.

Het idee om een monumentale bomenrij om te hakken is onbegrijpelijk. En als er een herplantplicht, de monumentale boom krijg je er niet mee terug, de uitstraling ook niet.

Ik hoop dat het college nu eens eindelijk wil luisteren naar de burgers en af wil zien van de bomenkap.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer