Bijdrage Raad bestem­mingsplan Sche­ve­ningen Haven


28 november 2013

Voorzitter, met dit bestemmingsplan worden de zorgen van 100.000 inwoners van onze stad genegeerd. 11 bewonersorganisaties hebben in samenwerking met partijen als de AVN en de BSH keer op keer de wethouder gevraagd om de plannen aan te passen. Maar tevergeefs.

Dit college wil er in de laatste maanden zoveel mogelijk controversiële besluiten doorheen jassen. Na de vergadermarathons rondom het Spuiforum gaat het vanavond over het bestemmingplan voor de haven.

De Partij voor de Dieren ziet niets in de sprong over de haven, de hoogbouw, de verkeersafwikkeling en de enorme mensenstroom die met dit plan mogelijk wordt gemaakt.

Want in dit plan worden geen keuzes gemaakt. De visserij mag uitbreiden én er mogen meer mensen in de haven wonen. Er komt een theater én een popexperience, er komen winkels én heel veel toeristen.

Dat betekent dat met dit plan de scheiding tussen haven, bad en dorp niet meer zal bestaan. En dat het gedaan is met de rust op het Zuiderstrand en in het Westduinpark. Dat de normen voor geluid omhoog geschroefd moesten worden, zodat er überhaupt mensen mogen wonen in een industriële haven.

Dit klinkt niet als een verstandige besluitvorming. Maar als een deal tussen projectontwikkelaars, waarbij de burgers aan het kortste eind trekken. En dat nog geen vier maanden voor de verkiezingen.

Dit bestemmingplan gaat uit van uitbreiding van het viscluster in de eerste haven. Een vrijbrief aan de sector met groei als doel. Ook dat snapt de Partij voor de Dieren niet.

Want voorzitter, het gaat al heel lang niet goed in de visserij. Er zijn teveel schepen en te weinig vis. En groei van de sector gaat dus niet alleen ten koste van de vis die er nog is, maar ook ten koste van kleine vissers die proberen op een duurzame manier te vissen en weggeconcurreerd worden door grote schepen.

Maar de gemeente wil hier blijkbaar niets aan doen. De wethouder gaf in de commissie aan dat dit college alleen wil dat de visserij blijft, maar geen beleidsbepalende factor wil spelen en dat verduurzaming ook geen rol is voor de gemeente.

Voorzitter, dit is wel heel makkelijk. Verduurzaming is geen rol, het is een noodzaak. Een noodzaak die bij alle beleidsbeslissingen van dit college gevolgd moet worden. Iedereen moet hier een steentje aan bijdragen. In de begroting werd nog zo mooi opgeschreven dat wij een van de meest duurzaamste gemeente in het land zijn, maar als het niet past in mooi opgetekende plannetjes, dan willen we er blijkbaar helemaal niets mee te maken hebben.

Als de gemeente zo nodig een sector wil behouden dan kunnen we daar naar de mening van de Partij voor de Dieren wel degelijk voorwaarden aan verbinden.

De visserijsector is in Scheveningen bezig met verduurzamen. Laten we ze daar dan bij helpen. Dus laten we niet inzetten op groei, maar op groei van het aandeel duurzame vissers. Zo worden ook de ondernemers die proberen hun best te doen beloond. En het is tevens de enige manier om over 20 jaar nog een visserijsector te hebben.

Want voorzitter, laten we eerlijk zijn. Het gaat nog steeds niet goed met de vispopulaties. Omdat korte termijn belangen ook in de Brusselse politiek overheersten, mochten schepen elk jaar meer vis vangen dan wat wetenschappelijk verantwoord is. Dan kun je als gemeente je handen ervan af houden en naar je buurman wijzen, of verantwoordelijkheid nemen voor datgene waar je wel over gaat. En daarom voorzitter dien ik de volgende motie in.

Dan kom ik op het volgende punt. Met de ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan staan zal ook natuur en milieu aan het kortste eind trekken. En daar kunnen wij uiteraard helemaal niet mee instemmen.

In de commissie schermde de wethouder met het mitigatieplan en de Mer en dat de natuur juist baat heeft bij de plannen.

Maar daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Het college heeft eerst gekeken naar welke activiteiten er allemaal in de haven moeten komen. En om de natuureffecten daarvan te compenseren worden er maar wat extra bomen gekapt en wordt er vaker gemaaid in de natuur.

Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Eerst hoor je te kijken naar het voldoen aan de milieunormen en het beschermen van natuur en pas dan ga je verstandig nadenken over welke activiteiten aan deze voorwaarden voldoen.

Dus niet een miljoenenbezoekersstroom gaan verzinnen, in combinatie met nog meer autoverkeer en industrie. Maar eerst een visie over hoe we de stikstofdepositie naar beneden gaan brengen, over hoe we onder de geluidsnormen blijven en over hoe we het verkeer goed kunnen afwikkelen en pas daarna alle extra toeters en bellen.

Want voorzitter, het is toch van de zotte dat een beschermd natuurgebied dat zelfs door Europa als waardevol wordt gezien, onder aan het checklijstje van dit college bungelt. En dat we bomen gaan kappen om de stikstof van toekomstig autoverkeer te compenseren? De ‘modal shift’ in mobiliteit is in dit bestemmingsplan in geen velden of wegen te bekennen. De tramlijn is een ingetekende optie en verder komen er overal parkeerplaatsen en parkeergarages. Ja, zo krijgen we de mensen vast uit de auto. Ongelooflijk.

Dat natuur niet belangrijk is voor dit college, blijkt ook weer uit de omgang met de mussenpopulatie op en rond het Norfolkterrein. De Vogelbescherming heeft ingesproken tijdens de commissievergadering en de wethouder opgeroepen om met hen in overleg te gaan. Want zoals de plannen er nu uitzien, met het ophangen van nestkastjes, zal de grootste populatie huismussen in Den Haag snel verdwijnen. En dit kan zo simpel worden opgelost. Ga in overleg met de experts van de Vogelbescherming en pas de bouwplannen erop aan. Daarom dien ik de volgende motie.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren gelooft niet in de mooie woorden en de mooie plaatjes. Dit plan betekent de drukte van bad in de haven, op het Zuiderstrand en in het Westduinpark.

Ten koste van rust, natuur en milieu en tegen de wens van 100.000 inwoners in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer