Bijdrage Cie Leef­om­geving herin­richting van het Kerkplein


27 mei 2015

Dank aan de insprekers. Dit geeft een waardevol inzicht in het proces en wat er in de stad leeft.

De Partij voor de Dieren steunt de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Kerkplein: meer groen, comfortabele bestrating voor fietsers en wandelaars en meer aandacht voor de cultuurhistorische waarde.

We zien echter gebreken in de onderbouwing van de ontwerpen. Ik zou de wethouder, net als andere fracties, willen aanmoedigen bij het uitgangspunt vergroening zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande groen en dit uit te bouwen. Zou het niet mooi zijn als over 50 jaar, zoals de Bomenstichting stelt, er meer monumentale bomen staan? Dit bereik je niet door de huidige bomen te kappen.

In het ontwerp staat: “Een aantal van de bestaande bomen die aan de achterzijde van de kerk staat, zal moeten worden gekapt.” Voor elk van de drie ontwerpen zou een aantal bomen gekapt moeten worden. Redenen waarom de bomen niet behouden kunnen blijven, ontbreken volledig. Graag een onderbouwing van de wethouder. Ook hoor ik graag van de wethouder bereid is dit plan aan te passen.

Voorzitter, het is mijn fractie ook niet duidelijk geworden welke problemen de 3 varianten adresseren. Zou de wethouder niet eerst concreter moeten maken welke problemen bestaan alvorens 3 varianten uit te werken? Nu wordt een groot budget, meer dan 3 miljoen, vastgelegd zonder dat er echt wordt aangegeven waar het probleem ligt en waar behoefte aan is. Graag een reactie van de wethouder. Wat zijn voor de wethouder leidende criteria in het kiezen van een ontwerp?

Ook is het huidige plan vormgegeven zonder inbreng van de bewoners; getuige ook de reactie van insprekers. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit plein alleen kan slagen als bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden betrokken worden bij de herinrichting. Kan de wethouder aangegeven of en hoeveel inbreng de bewoners nog hebben en hoe hij de belanghebbenden zal raadplegen? Wordt het plan echt significant aangepast?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer