Bijdrage Cie Leef­om­geving - Jaar­re­kening 2014


27 mei 2015

Voorzitter, het is jammer dat geld niet aan bomen groeit. Ik vermoed namelijk dat als dat wel het geval zou zijn, het college de uitdaging om Den Haag te vergroenen het afgelopen jaar wel serieus zou hebben genomen en het de prioriteit zou hebben gegeven die het eigenlijk verdient. Met deze jaarrekening wordt pijnlijk duidelijk waar het zijn prioriteiten legt; in ieder geval niet bij het vergroenen van Den Haag.

De stad verdient beter. Geld mag dan niet letterlijk aan bomen groeien, het vergoenen van de stad levert Den Haag veel op. Groen kent veel voordelen: zo zuivert het de lucht, verlaagt het stress, het vermindert ziekten bij bewoners en bevordert het de biodiversiteit.

Ik zou graag nog specifiek op een aantal onderdelen van het programma ingaan.

Als eerste, op het budget dierenwelzijn is niet op de uitvoeringsbudgetten bezuinigt, maar wel op het ambtelijk apparaat (688.000 – 633.000). De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe dit de kwaliteit beïnvloedt met oog op het uit te voeren beleid?

Dan het groen in de stad. Uit de antwoorden op onze technische vragen blijkt dat er in 2014 50.000m2 nieuw groen is aangelegd. Dit klinkt heel mooi. Maar het gaat voornamelijk om veel boomstroken langs fietspaden die zijn omgevormd naar gras. Gras is inderdaad groen, maar heeft een beperkte meerwaarde voor de ecologie. Mijn vraag aan de wethouder is hoeveel meter hoogwaardig groen met een hoge natuurwaarde er is aangelegd in 2014?

Om de controlerende taak beter uit te kunnen voeren op het gebied van groen en biodiversiteit is een onderscheid nodig tussen verschillende soorten groen in het gemeentebeleid. Zonder dit onderscheid is lastig te controleren of het college daadwerkelijk serieuze stappen heeft gezet in de vergroening van de stad. Groene grasvelden volstaan niet, maar zonder onderscheid is dit niet te controleren. Mijn vraag aan de wethouder is om verschillende soorten groen in het vervolg goed te definiëren en te monitoren.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer