Bijdrage Cie Leef­om­geving Huis­hou­delijk Afvalplan 2012-2015


28 maart 2012

Voorzitter, het huishoudelijk afvalplan begint met de situatieschets, onze stad is verantwoordelijk voor 2,5% van de Nederlandse productie van huishoudelijk afval, 75 vuilniswagens per dag. Dat is een hoop. Maar dat betekend ook dat wanneer wij als stad onze afvalstromen beter scheiden het een groot effect heeft.

In Den Haag kunnen we nog een flinke slag maken als het aankomt op het gescheiden inzamelen. De helft van zogenoemde restafval bestaat uit afval dat nog gerecycled kan worden.

Om mensen aan te moedigen en te helpen hun afval te scheiden is het van belang dat er een gedegen systeem is. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld wel 200 glasbakken n de stad maar zijn er maar 40 containers voor kunststof. Geen wonder dus dat de kunststof inzameling achter blijft.

In de nota van de wethouder worden de ambities voor 2015 uiteengezet. Deze ambities betekenen dat het gescheiden inzamelen in Den Haag in 2015 vergelijkbaar is met het gescheiden inzamelen in 2010 van Amsterdam en Rotterdam. In vergelijking met andere steden lopen we dus achter. Ook wil de wethouder een keuze gaan maken tussen het alternerend ophalen van gft of kunststof. Als ik het goed heb begrepen gaat de proef met het alternerend ophalen alleen plaatsvinden in het buitengebeid en randgebied. Dat betekent dat in het centrum gebied met 150.000 huishoudens, ofterwel meer dan 60% van de huishoudens in de stad er dus niets gaat veranderen. Klopt dat?

Verder worden er 30 extra papiercontainers, 10 glasbakken en 15 textielcontainers geplaatst, waarom niet ook de kunststofbakken? Zoals in de nota staat kan heeft kunststof een aanzienlijk milieurendement en gooien we nog veel te veel plastics bij het restafval. Gezien het schamele aantal kunststofcontainers dat nu in de stad staat, is hier zeker ruimte voor verbetering. Is de wethouder dan ook bereid om hier ook extra containers voor te plaatsen, op z’n minst in het centrumgebied waar de proef met alternerend inzamelen sowieso niet plaats zal vinden?

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we niet kiezen tussen gft of kunststof. Als grote stad dienen wij het voorbeeld te geven en daadwerkelijk ambitie te tonen. Er is op dit moment sprake van een grondstoffenschaarste dan in het natuurlijk niet verstandig om al je afval maar in de verbrandingsoven te mikken. Daarbij toont onderzoek keer op keer aan dat recyclen beter is voor het milieu. Onderzoek van CE Delft heeft afgelopen november nog aangetoond dat het recyclen van kunststof beter voor het milieu is dan het verbranden in een afvalenergiecentrale. Van het ingezamelde plastic kan nota bene 80% herbuikt worden! Daarom zou de Partij voor de Dieren er ook voor willen pleiten dat het gescheiden inzamelen van kunststof ook gefaciliteerd wordt. In de nota wordt nu gezegd af te wachten op de uitkomsten van de onderhandelingen met het Rijk en de industrie. Maar we kunnen als overheid toch niet onze oren laten hangen aan het bedrijfsleven! Die 40 kunststofcontainers in de stad zijn er echt veel te weinig, de plastic heroes campagne laat zien dat er een grote bereidheid onder mensen is om kunststof te recyclen. Is de wethouder bereid om los van het landelijk overleg de kunststofinzameling een flinke impuls te geven en zo daadwerkelijk op weg te gaan naar een duurzaam Den Haag?

Volgens de cijfers uit 2010 bestaat meer dan een kwart van het huishoudelijk afval uit GFT. Het verwerken van gft is 25 euro per ton goedkoper dan het verwerken van restafval, en levert ook nog eens compost op of bij vergisting groen gas. Dat is nog een win-win situatie. Afval levert dus geld op. Om hiermee te stoppen is dan ook kortzichtig. Gft afval wordt compost, waardoor er minder kunstmest hoeft te worden gebruikt met alle milieuvoordelen van dien. Het simpelweg afschaffen van de gft inzameling is wel heel makkelijk en past een stad zoals de onze niet. Zolang wij nog steeds losse vuilniszakken op straat hebben, heeft het apart inzamelen van gft en tweede voordeel. Immers hoe minder voedselresten in de zak, hoe minder aantrekkelijk de zakken zijn voor overlastgevende dieren. Stoppen met gft, terwijl de losse zak nog steeds bestaat is dan ook vragen om problemen. En uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de ambitie om de losse zakken van straat te halen, voorlopig nog mooie woorden blijven gezien er “ter zijne tijd concrete voorstellen voor komen”.

Kan de wethouder niet met een creatieve oplossing komen voor gft inzameling, zoals inzamelpunten voor gft bij de stadsboerderij, waarna de compost gekocht kan worden? Zijn er niet al briljante systemen in het buitenland die wij kunnen overnemen? Is de wethouder bereid om out-of-the-box naar effectieve, duurzame oplossingen te kijken?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voorstander van het vervuiler betaald principe op dit moment daar geen sprake van. We moeten toe naar een duurzaam systeem via push en pull maatregelen, bent u bereid hier aanvullend onderzoek naar te doen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer