Bijdrage Cie Leef­om­geving - Stad­sen­trees


4 maart 2015

Voorzitter,

In het coalitieakkoord staat dat zal worden geïnvesteerd in de buitenruimte rond stadsentrees en dat dit allereerst in de stadsentrees via de stations zal plaatsvinden. Bezoekers naar Den Haag die via het KJ-plein lopen krijgen geen tweede kans op een eerste indruk. Een grote U-vormige betonblok, wat tocht en schaduw veroorzaakt is niet een eerste indruk die de Partij voor de Dieren bezoekers van Den Haag wil geven.

Heeft de wethouder middelen uit het stadsentreebudget beschikbaar voor het KJ-plein? Of gaat het slechts om middelen uit de bestaande grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal en middelen om de verbinding met de Koekamp te verbeteren? Is de wethouder bereid extra middelen van het stadsentree-budget beschikbaar te stellen voor het KJ-plein?

De wethouder geeft aan dat de stadsentrees in overleg met bewoners en ondernemers worden ontwikkeld. Mijn fractie twijfelt of dit daadwerkelijk gebeurt. De Partij voor de Dieren denkt daarbij aan het KJ-plein en het Oude Centrum. Graag een reactie van de wethouder hoe hij de inspraak in de toekomst zal verbeteren. Kan de wethouder meer gebruik maken van enquêtes of raadgevende referenda, zodat grote plannen aansluiten bij behoeften van inwoners?

De Partij voor de Dieren zou graag van de wethouder willen horen hoe hij de rol van groen ziet bij stadsentrees. Groen heeft veel positieve eigenschappen. Zo wordt lucht gefiltreerd, wordt wateroverlast beperkt en ontstaat een aangenamer vestigingsklimaat. Op welke stadsentrees ziet de wethouder ruimte voor vergroening van stadsentrees? Hoe gaat hij dit concreet vormgeven?

Bedankt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer