Bijdrage Cie Ruimte - PvdD pleit voor groen KJ-plein


4 februari 2015

Voorzitter,

Dank aan de insprekers voor hun waardevolle bijdrage.

De Partij voor de Dieren staat voor een ander Den Haag. Niet voor een gemeente die bouwt om te bouwen, maar een gemeente die oog heeft voor de leefbaarheid van de stad.

Het Koningin Julianaplein is de toegangspoort voor duizenden mensen naar de binnenstad, New Babylon, ministeries en het Haagse bos. Juist op zo’n punt is oog hebben voor de leefbaarheid essentieel. Voor de Partij voor de Dieren is het plein een plek die in potentie de residentie van Nederland waardig is; die een aantrekkelijke mix kan vormen van de rust van het hof, maar ook de gezellige hectiek van de stad.

Een attractief gebied met zowel groene als stedelijke elementen. Mijn fractie ziet een stadsentree van Den Haag voor zich die de stad zichtbaar karakter geeft: waar het OV een prominente plaats inneemt en waar men zich begeeft in een fijne omgeving. De reiziger begeeft zich op een groene loper die zich uitstrekt richting de ministeries en de binnenstad. Met zijn perken, struiken, bomen, bankjes, ruimte voor een kleinschalig evenement, diverse kraampjes en andere horecagelegenheden, zal het plein het verblijfsklimaat veraangenamen. Een plein dat direct kan aansluiten op het nabijgelegen Koekamp, Malieveld en Haagse bos.

Deelt de wethouder mijn mening dat een dergelijk Koningin Julianaplein veel passender is dan nu in de brief wordt voorgesteld?

Een impressie van een groen Koningin Julianaplein met ondergrondse fietsenstalling
Illustratie Partij voor de Dieren (Kevin Veenhuizen / Architect)

Mijn fractie betreurt dat de wethouder in zijn brief komt met een U-vormig betonblok, terwijl het plein veel meer potentie heeft. De Partij voor de Dieren pleit voor een bredere analyse naar de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende opties voor dit plein. Graag een reactie van de wethouder.

De wethouder komt met een plan wat juist het tegenovergestelde zal bereiken van wat het college beoogt. Het beoogt een mooie stadsentree en krijgt een betonnenkolos. Het beoogt een goed verblijfsklimaat en krijgt een inspiratieloos donker plein. En het beoogt de relatie met de omgeving te versterken en sluit juist de stad van het plein af. Treinreizigers zullen zich afvragen waar ze zijn beland.

En dan de belangrijkste vraag voorzitter: is het bouwen in het belang van de inwoners van Den Haag? Zitten zij te wachten op nog een 40-meter hoog gebouw? Kunnen we het ons veroorloven om een zoveelste betonnen gebouw neer te zetten in een al betonnen omgeving, terwijl Den Haag te kampen heeft met ernstige leegstand? Kunnen we het ons veroorloven om toe te geven aan bouwdrift en agorafobie, waarbij we op ieder plein een groot gebouw neer willen zetten, om zo alle grondopbrengsten eruit te persen?

In Den Haag staat 13% van de kantoorpanden en 11 % van de winkelpanden leeg. De leegstaande ministeries concentreren zich rond het gebied dat wij vandaag bespreken. Ook komen meer ministeriegebouwen de komende tijd leeg en wordt in Den Haag nog volop bijgebouwd. In dit licht is het opmerkelijk dat het Planbureau voor de Leefomgeving dat Den Haag zich wil ontrekken aan het convenant Leegstand Kantoren. Kan de wethouder dit bevestigen? En zo ja, betekent dit dat de gemeente in de transformatie van gebouwen haar ambities heeft bijgesteld?

Voorzitter, ook staat, zoals we net hebben gehoord, een deel van New Babyon nog leeg. Is de wethouder het met mij eens dat de mogelijkheid bestaat dat nog meer winkels leeg komen te staan door de bouw van nieuwe winkelpanden? Het is wat mijn fractie betreft onzinnig om nog een gebouw neer te zetten in deze tijden van immense leegstand. Wat is de garantie dat dit gebouw vol komt? Graag een reactie van de wethouder.

En voorzitter, de ruimte die wordt opgeëist door een gebouw, kan niet meer voor iets anders worden gebruikt. Dan is het gedaan met onze mooie stadsentree. Graag een reactie.

Mijn fractie vreest dat het gebouw dat hier geschetst wordt, niet het beste omschreven kan worden door de letter M of U uit het alfabet, maar met de letter O. Namelijk de O van ongewenst.

Het realiseren groene stadsentree waar mensen graag naartoe komen om te genieten van onze mooie stad lijkt ons de voor de hand liggende keuze. Een plein wat als visitekaart voor Den Haag kan functioneren en wat kan bijdragen aan de leefbaarheid van Den Haag voor mens en dier. Het zal de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid in de stad op zichtbare wijze vergroten.

Graag overhandig ik de wethouder ten slotte een impressie van hoe het plein volgens de Partij voor de Dieren een mooie stadsentree kan worden, en ik vraag hem om de mogelijkheden voor een dergelijk plein te onderzoeken.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer