Bijdrage Cie Ruimte - Schoen­ma­kers­vak­school


21 januari 2015

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren zijn renovatie van bestaande bebouwing en behoud van monumentale panden belangrijke uitgangspunten. Ik wil de wethouder daarom oproepen om alle middelen in te zetten om dit plan tegen te houden.

Verschillende gezaghebbende organisaties, zoals het Haags Monumentenplatform, het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Heemschut geven aan hoe bijzonder dit gebouw is. Dit bevestigt de wethouder. Daarbij komt dat omwonenden, meer dan 800, aangeven belang te geven aan het gezichtsbepalende pand. Daartegenover staat één projectontwikkelaar die liever voor sloop kiest.

Het bevreemdt de fractie van de Partij voor de Dieren dat dit zomaar kan. Eén projectontwikkelaar laat een plan opstellen voor de afbraak van gebouw in een beschermd stadsgezicht waar iedereen op tegen is en toch krijgt deze ontwikkelaar zijn zin. Mijn fractie zou graag van de wethouder willen weten wat gemeentelijk beschermde stadsgezichten en bestemmingsplannen nog waard zijn als dit soort plannen niet kunnen worden tegengehouden. Kan zomaar elk pand in de Crispijnstraat worden gesloopt? Kan dit niet worden tegengehouden door vast te houden aan de bestaande bestemming? Graag een reactie.

De wethouder geeft zelf aan dat dit gebouw markant is, met zijn kenmerkende stijl, monumentaal trappenhuis en beeldbepalende terracotta gevelsculpturen. Tevens geeft de wethouder aan dat hij niet voornemens is dit pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen wegens het ‘top van de ijsberg’ principe. Dit klinkt als een principe waardoor het belang van wat zich onder zeeniveau bevindt, wordt onderschat en wat ervoor zorgde dat de Titanic zonk. Kan de wethouder dit pand, wat ook uit het begin van de twintigste eeuw stamt, en gezien de grote beroering en de brieven van gezaghebbende organisaties, alsnog versneld tot monument benoemen en dit pand van de sloophamer redden? Kan de wethouder hierbij aansluiten bij de bewonersinitiatieven? Graag een reactie.

Ook mijn fractie vond het niet chique dat de projectontwikkelaar voor het verkrijgen van een vergunning de geplande woningen al op Funda te koop zet. Hier lijkt de winstgedachte van de projectontwikkelaar leidend te zijn. Een bekend gezegde is: de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. Uiteraard is de Partij voor de Dieren tegen het schieten van beren en ook tegen het slopen van monumenten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Ruimte - Renovatie Bentlostraat

Lees verder

Bijdrage Cie Ruimte - PvdD pleit voor groen KJ-plein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer