Bijdrage Cie Leef­om­geving vast­stelling voor­ontwerp NRR lijn 9 Konin­gin­nen­gracht


17 juli 2013

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het ook van groot belang dat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dat lijn 9 nu geschikt wordt gemaakt voor minder valide mensen is iets wat wij enorm toejuichen. Wij krijgen wel steeds meer reacties vanuit de stad dat nog niet alle trams goed toegankelijk zijn voor minder valide mensen en ik zou dan ook aan de wethouder willen vragen wanneer hij denkt dat ook andere trams zoals lijn 9 geschikt worden gemaakt voor minder valide mensen.

Dat de trambaan is verschoven waardoor de monumentale kastanjebomen bespaard worden is natuurlijk ook uiteraard iets wat wij toejuichen. Maar dit betekent nog steeds dat er 26 bomen zullen verdwijnen.

Dit is het zoveelste plan weer waarbij bomen gekapt worden die niet worden teruggeplaatst. En juist deze oude bomen hebben een scala aan belangrijke functies waaronder bijvoorbeeld grondwaterbeheer, zuurstofproductie, opname van koolzuurgas en als leverancier voor speciale nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. Net als de andere fracties willen ook wij vragen of er geen mogelijkheid is om een aantal bomen hiervan te sparen of ze inderdaad te verplaatsen naar een andere plek. Hier horen wij graag een reactie op.

Wij zouden in ieder geval graag een toezegging willen van de wethouder dat de werkzaamheden niet in het broedseizoen zullen plaatsvinden inclusief de kap van de bomen maar daarnaast ook de andere werkzaamheden. Ook hier ontvangen wij graag een reactie op.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer