Bijdrage Cie Leef­om­geving wijziging APV wees­fietsen


17 juli 2013

Voorzitter, bij het lezen van de brief van de wethouder kreeg ik het idee dat er met twee maten gemeten wordt. In de inleiding wordt gezegd dat in de vooroorlogse wijken de openbare ruimte onvoldoende plek biedt om fietsparkeervoorzieningen te plaatsen, terwijl de behoefte om fietsen buiten te parkeren groot is. En vervolgens krijgen we een maatregel om het makkelijker te maken om weesfietsen te verwijderen. Mocht het hier om auto’s gaan, dan zou het college pleiten voor meer parkeerplaatsen maar het creëren van meer fietsparkeerplaatsen wordt in dit voorstel niet geregeld.

Voorzitter, de ambitie van dit college om meer mensen te bewegen met de fiets te gaan, is het van groot belang dat men de fiets veilig voor het huis kan stallen.

Er worden steeds meer geavanceerder parkeergarages in deze raad goedgekeurd, en bomen gekapt voor nog meer parkeerplaatsen, maar de fietser loopt hier ver achteraan. Parkeerproblemen zijn er bij stations, in de binnenstad en in de woonwijken. Er zijn voorstellen gedaan maar de Partij voor de Dieren zou graag zien dat de creativiteit van dit college zich gaat richten op echte langdurige duurzame oplossingen voor het fietsparkeer probleem.

Het aanpassen van de APV zodat weesfietsen makkelijker weg gehaald kunnen worden, is wat ons betreft een doekje voor het bloeden. Mijn vraag is dan ook welke fietsen worden aangemerkt als weesfietsen. Ook alle fietsen die tegen een boom of tegen een lantaarnpaal staan?

Ook met betrekking tot de zin “zonder wezenlijke tijdsonderbreking”? heb ik nog wat nadere uitleg nodig. Want wat ons betreft is dit voorstel pas gerechtvaardigd als er voldoende alternatieven zijn: dat fietsers daadwerkelijk hun fiets in een stalling kunnen parkeren die vlak bij hun woning is. Pas als dat is gerealiseerd vindt de Partij voor de Dieren zo’n voorstel om weesfietsen weg te halen gerechtvaardigd maar dat is bij mijn weten nog lang niet het geval.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer