Bijdrage Cie Leef­om­geving voortgang uitvoering Huis­hou­delijk afvalplan


17 juli 2013

Voorzitter, bij de behandeling van het huishoudelijk afvalplan heb ik er de vorige keer ook op gewezen dat mensen beter hun afval zullen scheiden als er ook meer voorzieningen zijn. Ik ben dan ook blij te lezen in de voortgangsbrief dat dit door het college bevestigd wordt.

Maar wat de Partij voor de Dieren betreft is er wel nog een heleboel te doen. Het college haalt de stadsenquête aan, waaruit ze de conclusie trekt dat de bewoners graag nog meer willen bijdrage aan de afvalscheiding. Volgens mij ligt die uitdaging vooral in de centrumgebieden met gestapelde bouw, waar maar liefs 60% van de huishoudens woont.

In de brief van het college staat dat de uitbreiding van voorzieningen vooral gericht wordt op buurten waar nu nog beperkt voorzieningen aanwezig zijn. Kan de wethouder dit iets meer aanduiden? Zijn dit inderdaad de gestapelde wijken, die meer rond het centrum liggen?1 Welke voorzieningen worden daar dan precies mee bedoeld?

Dan de kunststof inzameling. Daar zijn al heel veel vragen over gesteld. Ook over het aantal containers, wat mij betreft ook nog een stapje bijgezet kan worden, dus daar sluit ik mij graag bij aan en ik wacht graag op de beantwoording.

Wat de GFT betreft is het niet onze keuze om te kiezen tussen kunststof en GFT. Als grote stad dienen wij het voorbeeld te geven en daadwerkelijk ambitie te tonen. Er is op dit moment sprake van een grote grondstoffen schaarste en dan is het natuurlijk niet verstandig om zomaar al je afval maar in de verbrandingsoven te gooien.

Het GFT-abonnementensysteem is helaas beëindigd. Kan de wethouder aangeven hoeveel compostvaten er zijn aangevraagd? Volgens de cijfers uit 2010 bestaat meer dan een kwart van het huishoudelijk afval uit GFT en het verwerken daarvan is € 25 euro per ton goedkoper dan het verwerken van restafval. Afval levert dus geld op. GFT afval wordt compost, waardoor er minder kunstmest hoeft te worden gebruikt met alle milieuvoordelen van dien. Het simpelweg afschaffen van de GFT inzameling bij de invoering van alternerend inzamelen is wel heel makkelijk en past een stad zoals de onze niet.

Voorzitter, in het najaar van 2013 hoeven de inwoners van Leidscheveen2 GFT niet meer gescheiden aan te bieden. Krijgen de bewoners hier dan ook de mogelijkheid om een compostvat aan te vragen? Worden hier wel extra GFT- inzamelpunten in de wijk neergezet, voor de mensen die wel GFT willen scheiden? Graag een reactie hierop.

Dan ten slotte de bij plaatsingen. Ik las in de brief dat de praktijk op straat met bij plaatsingen uitwijst dat veel mensen zich niet aan de regels houden. Kan de wethouder uitleggen hoe dat precies komt? Voor een schone straat en goede scheiding is het wel van belang dat de containers niet overvol zitten. Speelt dat hier ook een rol? Graag een reactie.

1 Diezelfde gebieden waar we vorige eker de gft inzameling nota bene gestopt hebben?

2 In het najaar van 2013 start de uitvoering van de pilot alterneren met restafval en kunststof. Er is voor een wijk met circa 600 huishoudens in Leidschenveen gekozen. Deze wijk is geschikt voor de proef, omdat veel wijkbewoners nu al drie minicontainers gebruiken. In plaats van gft kunnen zij tijdens de pilot kunststof gescheiden aanbieden, naast papier en restafval.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer