Bijdrage Cie Ruimte bestem­mingsplan Arendsdorp


4 oktober 2012

Voorzitter, weer bespreken we vandaag een bestemmingsplan waarbij in een bestaand groengebied gebouwd gaat worden. En wederom gaat het om een gebied dat is opgenomen in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones.

Waar wethouder Norder vorig jaar nog bezwoer dat dit college niet bouwt in de natuur, hebben we vorige week gesproken over bouwen in een Natura 2000 gebied en gaat dit over bouwen in een kerngebied van de ecologische verbindingszone het Haagse Hout. Het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren kritisch hierover is.

Maar ook wij willen graag de optie leegstand nogmaals goed onder de loep leggen aangezien is aangegeven dat het Lummusgebouw wel geschikt is om om te bouwen en wil ik mij aansluiten bij de optie die mevrouw Bolle zojuist heeft neergelegd:

Mevrouw M. Bolle (PvdA):
"Ik zou van de wethouder willen horen of hij in is voor een exercitie om eens te kijken met de eigenaren van kantorencomplexen hoe het zit rond Arendsdorp en of, als iedereen bijdraagt, er niet een win-win situatie voor alle partijen te bereiken is.”

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer