Bijdrage Cie Ruimte ruim­te­lijke ordening en gebieds­ont­wik­keling


4 oktober 2012

Voorzitter, vorig jaar had ik het over het belang van het maken van een goede afweging tussen individuele en gemeenschappelijke belangen. Bij deze afweging trekken gemeenschappelijke belangen zoals natuur, milieu en biodiversiteit vaak aan het kortste eind en dat is doodzonde. Want als we het hebben over duurzame groei en vitalisering als uitgangspunten voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, zijn juist deze belangen daar onlosmakelijk mee verbonden. Maar toch krijgen we de laatste tijd plannen te zien waarbij natuur plaats moet maken voor steen. Doodzonde, en aanleiding voor de Partij voor de Dieren om hier een initiatiefvoorstel op in te dienen. Maar goed, vandaag bespreken we de begroting voor 2013.

Voorzitter, met 570.000 m2 leegstand en een woningmarkt die op slot zit, ziet dit college blijkbaar heil in een proefproject voor nog meer vastgoed door de zeewering te verleggen. Waarom wordt hier in vredesnaam nu tijd en energie in gestoken? Kan de wethouder uitleggen waarom we nog meer vastgoed in zee moeten bouwen, als er al zoveel leegstaat? Worden dit woningen? Zijn hier al potjes voor gereserveerd en zo ja welke, en wat gaat hier in 2013 mee gebeuren?

Dan de stadsvernieuwing. De rijksmiddelen daarvoor stoppen in 2014 en daarom wordt er in deze begroting structureel budget voor vrij gemaakt. Waar is dat bedrag van 3,4 miljoen op gebaseerd? Komt het doelmatigheidsonderzoek hierover ook naar de Raad?

Voorzitter, dan de OV terminal. In de begroting staat te lezen dat de risico’s van 5,9 miljoen, échte kosten zijn geworden. Uit het IPS0 2013 document blijkt dat deze risico’s een kans van optreden van 80 % hadden . Voorzitter, met een kans van optreden van 80% en de huidige crisis, verbaasd het me niet dat dit echte kosten zijn geworden. Misschien dat ik naar de bekende weg vraag, maar zijn er op dit moment meer grote projecten waar dergelijk risicopercentages gehanteerd worden? Bij Vroondaal en de A12 zone, zijn risico’s van in totaal 22 miljoen euro. Dat is een hoop geld, en ik ben dan ook benieuwd welke kans van optreden daar is meegenomen. Het lijkt mij dat we in deze tijd moeten voorkomen met dit soort percentages te werken. Als de kans zo groot is dat het risico optreedt, verhoog dan de totale kosten. Dat scheelt dit soort bijstellingen tussentijds.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer