Bijdrage Cie Ruimte - Boek­weitkamp


6 december 2017

Voorzitter,

Op onze groene openbare ruimte moeten we zuinig zijn. Dit is voor de Partij voor de Dieren nog meer het geval nu het plan onderdeel uitmaakt van de ecologische verbindingszone en de stedelijke groene hoofdstructuur.

De beleidsuitgangspunten van 2010 waren hier ook duidelijk over. Het allereerste beleidsuitgangspunt is “Versterking van de natuur en ecologische waarden van de Schenk”. En een ander is de “Stedelijke groene hoofdstructuur duurzaam in stand houden en groene omgeving respecteren en beschermen.

Hoe verhoudt dit zich dan tot het kappen van honderden bomen en het opofferen van openbaar groen voor bebouwing? Grootschalige bomen kappen kan toch niet gezien worden als de groene omgeving bescherming? Voorzitter, we krijgen er dan een ‘versterkte’ ecologische zone voor terug. Wat is dat en hoe kan dit een betere ecologische waarde hebben dan een groter groen openbaar gebied met volwassen bomen en planten? Hoeveel gemeentelijk groen verdwijnt er en hoeveel bomen moeten precies hiervoor worden gekapt, vraag ik aan de wethouder.

Voorzitter, openbaar groen voor mens en dier wordt opgeofferd voor woningbouw en zo tasten we de Schenkzone aan voor toekomstige generaties. Waarom gaan we de twee gemeentelijke terreinen niet gewoon groen houden en de bomen bewaren?

Voorzitter, graag ook een reactie van de wethouder op de door de insprekers genoemde bestemmingsplanwijziging. Wordt er echt overal minimaal 50m aan breedte van de ecologische zone gerealiseerd?

Voorzitter, het moge duidelijk zijn: de Partij voor de Dieren steunt dit plan niet. Deze plek waar grote bomen staan, waterhoentjes zwemmen en mensen hun hond uit laten, moeten we koesteren. We roepen daarom de wethouder op dit plan terug te trekken en de gemeentelijke gronden groen te houden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer