Bijdrage Cie Ruimte concept-bestem­mingsplan Maria­hoeve


28 maart 2013

Voorzitter. Helaas bespreken wij alweer een wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot het bouwen in groen. En zoals mevrouw Vianen net aangaf zijn wij ook één van de partijen die het telkens maar niet met het college eens worden over de manier waarop natuur bestemd met worden. Ook dit keer is er voor gekozen om zoveel mogelijk natuur de bestemming groen te geven.

In hun reactie op de zienswijze bezweert het college dat de natuur daarmee afdoende beschermd is, maar ik heb het college ook eerder horen zeggen dat zij absoluut niet zouden bouwen in het groen dus ik geloof daar niet in.

Kennelijk is dat ook niet het geval want deze bestemming groen zal ook geen enkel beletsel vormen om woningen te laten bouwen in de strook die grote potentie heeft als habitat voor insecten, amfibieën en zoogdieren.

En ook staat de bestemming groen het niet in de weg dat het college dus de bouw voorbereidt van een stenen kolos in de wijk die zijn weerga niet kent en waar ook niemand in de wijk op zit te wachten. En dat ook nog eens in een ecologische verbindingszone.

Er zijn heel veel vragen over gesteld en ik verneem graag de antwoorden van de wethouder en ook voornamelijk het antwoord waarom hij tegen het groenbeleid handelt en niet de bestemming ecologie geeft aan het stuk.

Mijn fractie is net zoals gelukkig vele andere fracties van mening, dat de groene as tussen de Schenkzone en de Reigersbergen zo snel mogelijk versterkt moet worden want behalve van groot ecologisch belang zoals we net gehoord hebben bij de insprekers, kan deze dwarsas ook rekenen op grote steun onder de bevolking dus ik wacht met spanning de antwoorden van de wethouder af.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer