Bijdrage Raad bestem­mingsplan Maria­hoeve


4 april 2013

Voorzitter, ook de Partij voor de Dieren is blij dat het college nu alsnog de bewoners van Mariahoeve de kans wil geven om zelf met een plan te komen. Uiteraard in overleg met Vestia en de gemeente zelf.

Toch zijn hiermee nog niet al onze bezwaren tegen het bestemmingsplan weggenomen. Nog altijd wordt de natuur in de wijk door dit plan onvoldoende beschermd. Het is echt van groot belang dat natuur, zeker als die nog eens deel uitmaakt uit de stedelijke hoofdstructuur, de bestemming ecologie krijgt zodat er niet zomaar in gebouwd kan worden. Daarom dient onze fractie het amendement van de Haagse Stadspartij ook mede in zodat het college hier dan nu ook echt werk van kan maken.

Daarnaast is het voor ons van groot belang dat de groene dwarsverbinding tussen de Schenkzone en de Reigersbergen zo snel mogelijk hersteld wordt. Het college zegt hier geen geld voor te hebben maar waar een wil is, is een weg. En daarom hebben wij de motie van GroenLinks mede ondertekend om zo de bewoners te ondersteunen bij het zoeken naar de verschillende mogelijkheden.

Ook wij bedanken de bewoners voor de uitnodiging van de workshop. We gaan kijken of wij er bij aanwezig kunnen zijn maar wij wensen u vooral heel veel groene inspiratie toe.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer