Bijdrage Cie Ruimte ontwerp-bestem­mingsplan Rivie­ren­buurt


21 maart 2013

Voorzitter, wij hebben ook wat vragen. Het betreft voornamelijk het geluid en het water. Daar hebben mijn collega’s ook al vragen over gesteld. Mijn concrete vragen hierbij zijn inderdaad op welke wijze het college gaat voorkomen dat straks bewoners geluidshinder gaan ondervinden. Het college goochelt ons inziens met grenswaarde en procedureel komt u daarmee weg maar het betekent natuurlijk wel iets voor de leefomstandigheden van de toekomstige bewoners dus daar zou ik graag een antwoord op willen.

Met luchtvervuiling is het eigenlijk in principe hetzelfde verhaal. Het lijkt zoals ik het in de stukken lees dat een grensoverschrijding minder zwaar telt wanneer er minder mensen in de wijk wonen. Alleen de mensen die wel in de wijk wonen hebben daar natuurlijk bar weinig aan. In de stukken kan ik moeilijk terug vinden welke normen er nu precies overschreven worden en in welke mate. Het gaat om verschillende stoffen en het gaat ook om de gezondheid van mensen dus ik zou hier toch graag een specifieker antwoord van de wethouder op willen hebben.

En dan nog de mogelijke wateroverlast. Het Hoogheemraadschap Delfland waarschuwt in haar zienswijze ervoor dat het risico op waterschade tijdens zware regenbuien toeneemt als de grond teveel wordt verhard. In reacties belooft het college dat het nieuwe plan aanzienlijk meer ruimte biedt aan tuinen dan de oude bebouwing en dat het met het vasthouden van water dus wel goed zit.

Maar ik zet daar mijn vraagtekens bij. Er worden namelijk steeds meer tuinen betegeld waardoor regenwater helemaal niet vastgehouden kan worden. Ik zou graag willen weten van de wethouder of hij onderschrijft of deze verharding inderdaad een probleem is en of het college nog iets met de suggesties die er gedaan worden gaat doen en zo niet waarom niet.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer