Bijdrage cie Ruimte - Herin­richting Bezui­denhout


2 februari 2017

Voorzitter,

Bomenkap
Voor de herinrichting zou eerst een kaalslag moeten plaatsvinden: 113 bomen van de 298. Dit druist in tegen het gezegde: save every tree as if it is the last. Oude bomen hebben grotere ecologische waarde, vangen meer fijnstof op en dragen meer bij aan het karakter van de straten dan pas aangeplante bomen. De Partij voor de Dieren vraagt zich sterk af of de kap van zoveel bomen nodig is. Dit is misschien in het belang van efficiëntie het beste, maar niet in het belang van natuur en leefbaarheid in het Bezuidenhout dat bekend staat om haar grote natuurwaarde. Graag een reactie van de wethouder.

Op bepaalde plaatsen lijkt behoud prima te kunnen. In de Cornelis van der Lijnstraat worden alle 27 bomen gekapt. Er komen maar 15 terug. Reden kap is: “Rommelig straatbeeld door 5 verschillende boomsoorten. Blad Hulstboom gevaarlijk, meidoorns ziek”. Dit lijkt te makkelijk. In het 2e deel van De Sillestraat worden alle 20 bomen vervangen. De kwaliteit van de bomen is redelijk tot goed. Aangegeven wordt dat de bomen te dicht op de gevel staan en niet passen in het nieuwe straatprofiel. In de Cornelis Houtmanstraat worden alle 7 bomen gekapt (matige kwaliteit) en vervangen door 3. In de Merkusstraat worden alle 16 bomen gekapt en vervangen door 11. Ik zou van de wethouder graag een onderbouwing zien waarom deze bomen niet kunnen worden behouden.

Afval/circulaire economie
Voorzitter, dit college heeft de matige ambitie om in 2020 35% van het aval gescheiden op te halen. Nu is het nog 18%, dus er moeten nog grote stappen worden ondernomen.

Er wordt aangegeven dat er in de toekomst ORAC’s kunnen worden geplaatst. Waarom hier niet meteen voor kiezen en werk met werk combineren? Kan de wethouder hier een wijkberde pilot starten met gescheiden inzameling dichtbij?

Klimaatneutraal Bezuidenhout-Oost
De herinrichting is een uitgelezen kans om oude woningen klimaatneutraal te maken. Werk met werk kan worden aangegrepen om duurzame oplossingen voor de verwarming van huizen, zoals warmte-koude systemen en zonnepanelen, aan te leggen. Wat gebeurt er op dit gebied. Op welke manier wordt verduurzaming van de panden mogelijk gemaakt door de gemeente?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer