Twee­mi­nu­ten­debat cie Ruimte - minder bomen terug op Tour­nooiveld 


2 februari 2017

Voorzitter,

Bij de kap van de kastanjes en lindes op het Tournooiveld was de uiteindelijke inrichting nog niet bekend. Nu ligt er een voorstel voor herinrichting. Nu blijkt dat er 1 kastanje en 2 lindes minder terugkomen op het Tournooiveld dan er stonden. Die worden op de lange Vijverberg en het lange voorhout geplant. Dat betekent 3 bomen minder. Het college houdt zich dus niet aan de afspraak van de herplantplicht op locatie, terwijl de omgevingsvergunning is verleend op voorwaarde dat hetzelfde aantal bomen wordt geplant op locatie.

Burgers al bij de Voorzieningenrechter als bij de adviescommissie al met bezwaarschriften aangetoond dat die herplantplicht niet zou kunnen, maar toch moest en zou die parkeergarage, waarvan het nut en de noodzaak nog steeds niet is aangetoond, er komen. Voorzitter, erkent de wethouder dat het college zich niet houdt aan de vergunning en gaat de wethouder ervoor zorgen dat er toch evenveel bomen op het Tournooiveld terugkomen om wel aan de afspraak te voldoen?

De Acacia die onherstelbaar was beschadigd zou worden vervangen. Wanneer gebeurt dit?

Voorzitter, het resultaat is dat het Tournooiveld het nu volgens het college moet doen met een paar hagen in plaats van de mooie karakteristieke kastanjes en linden. Er komen een 8-tal groenvakken met hagen. Onduidelijk is wat de verdere vormgeving en plaats is. Kan de wethouder daar meer duidelijkheid over geven? Het Tournooiveld vormt van oudsher een verbinding tussen het Haagse Bos, het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg. Het Tournooiveld maakt onderdeel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH), waarvan het college zich verplicht heeft deze duurzaam in stand te houden en te versterken. Wat doet het niet terugplanten van de bomen met deze verbindingen? Er wat zijn de gevolgen van het feit dat het college zich niet houdt aan de verplichting om de SGH duurzaam in stand te houden?

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer