Bijdrage Cie Ruimte jaar­stukken


6 juni 2012

Programma Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Voorzitter, het programma Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkelingen viel natuurlijk op door een nadelig resultaat van bijna 43 miljoen euro, zoals andere fracties ook al hebben gezegd. Grondexploitaties die in 2011 in totaal met 270 miljoen naar beneden moesten worden bijgesteld, een reserve grondbedrijf waar 36 miljoen uit nodig was en ga zo maar door. Met recht een bewogen jaar, zoals ook in het jaarverslag staat.

Voorzitter, die enorme bijstellingen op de grondexploitaties baren onze partij zorgen. De crisis is dit jaar of volgend jaar nog niet opgelost, en ik vraag mij af hoe we deze voortdurende bijstellingen de komende jaren gaan bekostigen. Kan de wethouder toelichten hoe hij dat ziet? De reserves zijn toch ook een keer op.

De rekeningencommissie spreekt over planningsoptimisme bij de investeringsportefeuille en zelfs van niet reële begrotingen in combinatie met ontoereikende prognoses en kritische toetsen op het realiteitsgehalte. Voorzitter, dit lijkt mij in tijden van economisch teruggang toch wel een urgent verbeterpunt. Ik ben dan ook benieuwd hoe de wethouder hier naar kijkt en wat hij hier aan gaat doen.

Dan kom ik op de Grote Projecten. In het jaarverslag is een voortgangsrapportage van een zevental projecten opgenomen. Van de zeven projecten hebben zes projecten een negatief saldo, zowel als eindwaarde als de Netto contante waarde. Bij vijf projecten wordt het risicoprofiel ook nog eens hoog wordt ingeschat. Dit lijkt mij een hele kostbare zaak worden, sterker nog als je die saldo’s bij elkaar optelt komt er een getal met negen nullen uit. Kan de wethouder uitleggen op welke wijze we hier de komende jaren mee om gaan? De reserve grote projecten lijkt me hier niet groot genoeg voor.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is altijd kritisch op grote bouwplannen en gebiedsontwikkelingen. Met de huidige leegstand en crisis zijn wij er geen voorstander van om miljoenen in grote (risicovolle) bouwplannen te stoppen. Wat ons betreft stoppen we dan ook met het uitvoeren van projecten die een negatieve grondexploitatie hebben.

Toevallig kwam enkele weken geleden ook de Monitor Kantorenmarkt Haaglanden uit. Hieruit bleek dat de kantorenleegstand in Den Haag qua vloeroppervlak is toegenomen tot 560.000 m2. In Den Haag is de kantoren leegstand in 2011 het meeste toegenomen en de verwachting is dat de leegstand nog verder zal toenemen. En voorzitter, leegstand kost ook geld en schade het aangezicht. Wat de Partij voor de Dieren betreft pakken we dan ook eerst de leegstand aan voordat we weer nieuwe gebouwen neerzetten en daarbij allerlei financiële risico’s gaan lopen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer