Bijdrage Cie Ruimte/Leef­om­geving Grote Markt­straat


14 november 2012

Voorzitter, de beeldspraak van dit college houdt maar niet op. Zo wordt nu de Grote Marktstraat omgedoopt tot balzaal van de stad. Inclusief kroonluchters en een dansvloer. Dat brengt mij meteen op mijn eerste vraag aan de wethouder. Ik zou namelijk willen voorkomen dat het fiasco met de stenen op het spuiplein herhaald wordt. Kan de wethouder vertellen of deze stenen bij regen glad worden, tegen intensief gebruik kunnen en hoeveel de meerkosten van de sierbestrating zijn in vergelijking met “gewone” bestrating?

Dan de kroonluchters. Voorzitter, ik heb er moeite mee dat we blijkbaar aan de ene kant een lege open ruimte moeten creëren en er daarom geen boom of fiets is ingetekend, en we aan de andere kant nu midden in de Grote Marktstraat twee gigantische driepoten gaan neerzetten. Klopt het dat er geen enkel groen in de straat komt na de herinrichting?

De Partij voor de Dieren ziet toch liever groen en de “zee van ruimte” dan driepoten met lichtjes eraan.

Vervolgens lees ik in de stukken dat de daadwerkelijke haalbaarheid van de hangende kroonluchter nog niet zeker is en de pandeigenaren nog toestemming moeten geven. Voorzitter, dan vraag ik me toch af waar we aan beginnen. Wat gebeurt er als een pandeigenaar geen toestemming geeft? Graag een reactie.

De openbare ruimte krijgt de Hofstad A+ kwaliteit. Waardoor bovenop de gewone beheerskosten er structurele extra beheerskosten van 327.000 euro per jaar nodig zijn . Dat vind ik wel heel veel geld. Kan de wethouder uitleggen hoeveel de beheerskosten dan in totaal zijn en uitleggen waar al die kosten dan voor nodig zijn? En klopt het dat daar later nog weer extra beheerkosten bijkomen, omdat de verlichting nu niet is meegerekend en we geen idee hebben hoe duur dat wordt?

Voorzitter, dan kom ik op de fietsers. Hierover hebben we de insprekers van de fietsersbond en de Bof gehoord. Of: hier hebben we een inspraakreactie van ontvangen.

Wat de Partij voor de Dieren schiet dit plan dit plan op dit punt te kort. Elke keer worden de fietsers bij herontwikkelingsplannen vergeten. Autogarages staan altijd netjes ingetekend, maar de raad moet het college keer op keer herinneren aan de fiets-parkeerproblematiek in deze stad.

Ook in dit plan wordt voor fietsers niets geregeld. Men constateert dat het fietsparkeren een probleem is en daar blijft het bij. Deze fout is in het verleden ook al gemaakt, door het probleem van de stallingscapaciteit voor fietsers maar keer op keer vooruit te schuiven.

Nu lezen we weer dat alleen voor de Media Markt enkele fietsnietjes komen, en we verder kijken naar inpandige fietsparkeerplekken . De Partij voor de Dieren vindt dit toch echt een omissie. Ik wil de wethouder dan ook vragen een reactie te geven op het verzoek van de fietsersbond, voor grote stallingen op de koppen van de Grote Marktstraat en voor kortparkeerders parkeervlakken op strategische plekken.

Bij gebiedsontwikkeling nemen we ook altijd de infrastructuur en parkeeroplossingen voor auto’s mee, laten we nu toch ook eindelijk dat een keer voor de fietsers doen.

Voorzitter, dan kom ik op de fietsverbinding Raamstraat/Kleine Raamstraat/Nieuwstraat. Ik lees dat deze gehandhaafd blijft, maar ik vraag me wel af hoe deze aansluit op de verdiepte fietsstrook en hoe voor voetgangers duidelijk wordt dat daar fietsers vandaan kunnen komen. Graag een reactie.

Ook wil ik hier nogmaals zeggen dat de Partij voor de Dieren tegen de sluiting van de Grote Marktstraat voor fietsers is, als er op de Gedempte Burgwal niets wordt gedaan aan fietsveiligheid.

Men wil hier een belangrijke schakel in het fietssterroutes in de weekenden en op koopavonden sluiten voor de fiets. En als alternatief mag men dan over de Gedempte Burgwal fietsen. Ik weet niet of de wethouder daar wel eens komt met de fiets, maar ik kan u vertellen dat ook met alleen auto verkeer, dus zonder vrachtverkeer, het op drukke momenten daar voor fietsers een gevaarlijke en veel te smalle straat is. Ik wil de wethouder dan ook vragen om het verbod voor fietsers voor de Grote Marktstraat nog eens kritisch tegen het licht te houden, juist ook vanwege de verkeersveiligheid van de fietsers.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer