Bijdrage Cie Ruimte - Woonvisie (tweede termijn)


7 juni 2017

Voorzitter,

Laat ik positief beginnen. In eerste termijn gaf de wethouder aan dat woningbouw nooit ten koste zal gaan van de groene ruimte. De Partij voor de Dieren is blij met die bewoording van de wethouder. In de woonvisie is dit echter nog niet duidelijk verwoord. Mijn fractie overweegt daarom een amendement in te dienen voor aanpassing van het Raadsvoorstel om deze bewoording van de wethouder vast te leggen. Op deze manier borgen we expliciet voor de periode van de woonvisie dat de waardevolle groene ruimte niet wordt aangetast voor woningbouw. Graag een reactie op het vastleggen van dit uitgangspunt in de woonvisie.

Voorzitter, ook is mijn fractie blij dat groene daken worden gestimuleerd. Heeft de wethouder ook gekeken naar de verschillende mogelijkheden om dit te doen? Bijvoorbeeld door in bestemmingsplannen een verplicht percentage groen op te nemen of de leges lager te maken bij groene daken.

Voorzitter, dan de verduurzaming. Tijdens de eerste termijn was de beantwoording van de wethouder op dit onderwerp teleurstellend. Ik zou graag van de wethouder een duidelijk antwoord ontvangen op de reden dat pas in 2019 een plan komt om een duurzame versnelling te laten plaatsvinden. Waarom kan dit plan er niet al begin volgend jaar liggen? De urgentie die in de visie wordt uitgestraald komt niet overeen met deze keuze. Wie zegt dat er snel enorme slagen nodig zijn, moet hier ook op door durven pakken.

Voorzitter, als de wethouder nu niet aanvullende acties wil nemen, betekent het niet dat het plan niet al eerder klaar kan zijn. De wethouder zou bijvoorbeeld nu al aanvullende acties in kaart kunnen brengen en daarbij aangeven wat de benodigde middelen hiervoor zouden zijn. Dan kunnen we als Raad hierop sturen. Is de wethouder bereid om toe te zeggen dat hij verschillende intensiveringsmaatregelen in kaart gaat brengen, zodat de Raad hier een gedegen afweging kan maken? Mijn fractie overweegt over dit punt een motie in te dienen.

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Ruimte - Woonvisie (eerste termijn)

Lees verder

Bijdrage Cie Ruimte - PUK Valkenboskerklocatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer