Bijdrage Cie Ruimte - PUK Valken­bos­ker­klo­catie


7 juni 2017
Luchtfoto Valkenboskerk

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat beeldbepalende gebouwen niet gesloopt moeten worden. Niet enkel geregistreerde monumenten zijn het waard om behouden te worden, maar ook gebouwen die voor de buurt waardevol zijn en cultuurhistorische waarde hebben.

In het coalitieakkoord hebben de vijf partijen afgesproken “renovatie waar het kan te stimuleren.” Renovatie stímuleren, voorzitter. Wanneer doet de wethouder dat? Waarom is de wethouder niet bereid om meer tijd te nemen om het buurtinitiatief dit jaar nog de ruimte te geven om met een plan te komen? Waarom is de wethouder hier opeens faciliterend?

Daarnaast voorzitter, in hoeverre wordt verwacht dat in de kerktoren vleermuizen nestelen? Wat doet de wethouder om te voorkomen dat deze hinder ondervinden van deze plannen? En waarom verdwijnt al het groen voor de kerk? Juist bij herontwikkeling zou niet de groene ruimte moeten verdwijnen.

De Partij voor de Dieren is nog steeds voorstander van renovatie, voorzitter. Het is duurzamer dan nieuwbouw en buiten de muren van het sloopbedrijf is er geen draagvlak voor sloop te vinden. De buurt wil dat de kerk blijft staan en zeker niet dat er een torenflat van negen verdiepingen voor terugkomt.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Ruimte - Woonvisie (tweede termijn)

Lees verder

Bijdrage Cie Bestuur - Programmarekening (Ontwikkeling Buitenruimte)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer