Bijdrage Cie Samen­leving - Verbied GenX-stoffen in drink­water


25 oktober 2017

Voorzitter,

In ons drinkwater zit momenteel een restproduct van de productie van anti-aanbaklagen dat in ratten tumoren veroorzaakt, namelijk GenX-stoffen. Geen fijne gedachte en veel burgers, wetenschappers en politici uiten dan ook terecht hun zorgen. De wethouder en Dunea houden vast aan de landelijke norm van 150 nanogram per liter drinkwater. 5 nanogram in het water zou veilig zijn.

Maar de gezondheidseffecten van de GenX-stoffen zijn nog niet uitputtend onderzocht. Voor sommige van die stoffen, zoals E1, is door gebrek aan kennis zelfs geen norm bekend. Bovendien durft het RIVM nog geen conclusies te trekken over de mate waarin de stoffen zich ophopen in het lichaam.

Toch wordt de landelijke norm behandeld als zekerheid, maar deze biedt dus enkel een schijnzekerheid. Vervuilingen met onbekende gezondheidseffecten worden "opkomende stoffen" genoemd. De Partij voor de Dieren wil een verbod op lozingen van opkomende stoffen.

In antwoord op onze schriftelijke vragen geeft het college aan dat het vaker zorgen heeft geuit over chemische stoffen in het oppervlaktewater, en dat valt te prijzen, en wil nu niet oproepen tot een verbod op GenX-stoffen. De Partij voor de Dieren wil graag een actievere houding zien van dit college om de gezondheid van burgers te beschermen. Na de ontdekking van de GenX-stoffen in het drinkwater, is er nu een sterke aanleiding om, eventueel in samenwerking met andere gemeenten, een oproep te doen lozingen van opkomende stoffen te verbieden. Vanuit het voorzorgsbeginsel is dit verbod de enige logische oplossing. Je mag niet lozen, tenzij het bewezen onschadelijk is.

Op dit moment is er draagvlak voor een dergelijk verbod, momentum in de samenleving en de politiek om op te treden. Mijn fractie wil graag zien dat het college het Rijk oproept lozingen van opkomende stoffen, waaronder de GenX-stoffen, te verbieden. Daarnaast willen we natuurlijk ook geen buitenlandse lozingen in stroomgebieden van rivieren die in Nederland uitmonden en dus ons drinkwater bedreigen. Ook die oproep moet wat ons betreft door Den Haag worden gedaan, opdat het Rijk hiervoor op Europees niveau pleit. Kan de wethouder toezeggen deze oproep te doen? Zo ja, op welke termijn gaat hij dit doen en welke mogelijkheden ziet hij om hierin samen op te trekken met andere gemeenten?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer