Bijdrage Samen­leving - Begroting 2018 - 2021


25 oktober 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag bij de behandeling van het onderdeel "Zorg" aandacht voor de noodopvang voor huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld. Deze noodopvang moet goed geregeld zijn, want anders stellen de slachtoffers veelal de vlucht uit huis uit vanwege hun huisdier. De gemeenten Amsterdam en Zwolle financieren al de noodopvang die daarvoor nodig is.

Ik wil benadrukken dat dit iets anders is dan waar we vorig jaar over spraken. Dat ging over het meenemen van de vraag of mensen huisdieren hebben bij een intake gesprek bij de vrouwenopvang. In dit geval gaat het om crisisopvang voor 48 uur. Ik licht dit toe.

In een huiselijke geweldsituatie waar huisdieren aanwezig zijn, vindt ook in veel gevallen dierenmishandeling plaats. Andersom geldt dat, wanneer er een melding komt van dierenmishandeling, het van groot belang is om ook naar de gezinssituatie te kijken.

Als er sprake is van een crisis, en slachtoffers van huiselijk geweld gaan naar de opvang, is het vaak niet mogelijk om meteen een huisdier mee te nemen. Er is geen ad hoc opvangmogelijkheid bij een dierenasiel en geen vervoer er naartoe. Het project Blijf van mijn Dier, dat een netwerk heeft van gastgezinnen voor deze huisdieren, heeft tijd nodig om een onderkomen te vinden. Met name in de avond, nacht en het weekend is het lastig om een opvangplek voor de dieren te vinden.

Daarom is het regelen van een 48-uursopvang opvang noodzakelijk. In andere gemeenten legt de gemeenten contact met Dierenambulance en dierenopvang om dit te regelen en financiert het vervoer en de verzorging in de opvang. Het gaat, zoals ik als zei, om een bescheiden bedrag. Is de wethouder bereid om deze noodopvang te faciliteren en financieren in Den haag? Wil hij dit toezeggen? Dank u wel