Bijdrage commissie - Groen in Schil­derswijk-Jacob Cats­straat


7 mei 2014

Dank, Voorzitter

Het is zo dat de Partij voor de Dieren zeer kritisch is over het realiseren van nieuwe woningen en zeker als er groen in het geding is. In dat plan lijkt het alsof dat niet is want er staat een voetbalkooi. Maar met deze wijziging wordt wel de officiële huidige bestemming groen veranderd in gemengd. In dit bestemmingsplan wordt bestemming groen niet gedefinieerd, maar in het overkoepelende bestemmingsplan voor de Schilderswijk staat wel dat dit stuk grond bestemd is als groen. De Partij voor de Dieren wil graag even bij de wethouder verifiëren of het inderdaad zo is dat dit stukje officieel de bestemming groen heeft.

Onder de huidige bestemming groen, als dat inderdaad zo is. Zou dat in potentie wel veranderd kunnen worden in een stukje met bomen en planten. De gemeente kan er ook voor kiezen om de voetbalkooi te verplaatsen, de wijk een stukje groener te laten kleuren door dit hoekje in te richten met groen. Als dit plan nu zo wordt doorgezet met woningen wordt definitief een streep gezet door een stukje grond dat potentie groen had kunnen zijn in Den Haag.

Wat de voorgaande sprekers zeiden over voordelen van het groen in dicht bebouwde wijk, zoals hier de Schilderswijk is het zeker goed om in overweging te nemen dit stukje in de zin van groen te bestemmen.

Dan kan ik me nog aansluiten bij de voorgaande vraag van andere partijen over wat er gebeurt met de voetbalkooi, wat voor alternatieve locatie had u daarover in gedachte gaat het om een grijze bestemming en wordt daar groen voor opgeofferd in het plantsoen? Graag een reactie hierop.

In het bestemmingsplan staat dat er geen monumentale bomen worden gekapt. Kunt u bevestigen dat er geen boom hoeft te wijken voor dit plan? Graag een reactie hierop.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer