Bijdrage commissie - Program­ma­re­kening Leef­om­geving


19 juni 2014

Voorzitter, allereerst wil de Partij voor de Dieren iedereen bedanken die heeft gewerkt aan de programmarekening en het beantwoorden van de technische vragen.

Deze vergadering concentreert zich onder andere op programmapunt 11 Leefomgeving. Onze fractie heeft met interesse dit deel van de programmarekening gelezen en hier ook enkele technische vragen over gesteld. Het college had de ambitie het afgelopen jaar te investeren in het Haagse groen en in de antwoorden, op de door ons gestelde technische vragen, wordt er gesteld dat er de afgelopen periode structureel is geïnvesteerd in wijk- en buurtgroen. Dit is een goede zaak, maar toch maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de kwaliteit van het Haagse groen. Het is ons niet duidelijk om wat voor soort groen het gaat waarin geïnvesteerd zou zijn. Het ene groen is namelijk het andere niet.

De kwaliteit en natuurwaarde van groen kan sterk verschillen. Zo is de natuurwaarde van een voetbalveldje heel anders dan de natuurwaarde van een bos. Een bos bevat meer biodiversiteit dan een voetbalveld. We zouden graag zien dat de wethouder voor de behandeling van de programmarekening in de raad, een brief stuurt over de gerealiseerde structurele investeringen in wijk- en buurtgroen, met daarin een specificatie van de soorten groen waar het om gaat. Als aanvulling daarop zouden we graag een indicatie hebben van in welke wijken deze investeringen in wijk- en buurtgroen hebben plaatsgevonden. Sommige wijken zijn meer versteend dan anderen en daar is meer behoefte aan groen. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Daarnaast heeft mijn fractie een technische vraag gesteld over de werkzaamheden met betrekking tot het opknappen van 26.000 m2 plantsoenen en de wijze waarop dit de kwaliteit van het groen verbetert. Uit het gekregen antwoord blijkt dat het doel van deze werkzaamheden was de beleving van het groen voor de mens te verbeteren en het beheer duurzaam te maken. De Partij voor de Dieren wil graag meer duidelijkheid hebben over wat daar precies mee wordt bedoeld: op welke manier hebben deze investeringen bijgedragen aan kwaliteit van het groen en wat wordt er bedoeld met duurzaam beheer? Graag een reactie.

Tot zover mijn bijdrage.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer