Bijdrage commissie - Kies voor de fiets op Laan van Meer­der­voort en Javastraat


7 mei 2014

Dank u wel voorzitter,

Er al veel gezegd door andere partijen. De Partij voor de Dieren sluit zich graag aan bij wat mevrouw van Nieuwenhoven, de heren Grinwis en van Vulpen zojuist ook al zeiden over de luchtkwaliteit. Het is eigenlijk nu al zo dat de fietsers met gevaar voor hun eigen gezondheid over de Laan van Meerdervoort en de Javastraat fietsen. De Partij voor de Dieren vraag zich dan ook af hoe dat straks dan gaat met de twee richtingsverkeer als dan, mogelijk, de doorstroming van auto’s minder is. Kunt u concrete aantallen van stikstof en fijnstof geven in die situatie? Graag een reactie hierop

Als extra punt wil ik nog meegeven dat sterfietsroutes heel mooi zij om aan te leggen maar dat het niet de bedoeling is dat dat überhaupt langs drukke wegen wordt aangelegd.

Voorzitter, daarnaast had ik nog een vraag over de fietsveiligheid. De fietsstrook heeft uiteindelijk een breedte gekregen van 1,55 meter. De fietsersbond zelf zegt dat we een streef breedte van 2 tot 2,50 meter rekening houdend met de schuwafstanden en de zogenaamde vetergang, het zwabberen van de fietsers, moeten hebben. Daarnaast zijn er nog een aantal parkeerplaatsen aangelegd tussen de nieuw aan te leggen fietsstrook en het voetgangers pad. De vraag is als de auto’s parkeren moeten zij over de fietswegen heen, bijkomend dat de fietsstrook smaller is dan doorgaans wordt aangeraden vraag ik me af of u een concrete uitwerking heeft van de gevolgen die dat heeft voor de fietsveiligheid. Heeft u de fietsveiligheid gewaarborgd? De Partij voor de Dieren kan er nog geen concrete uitwerking in dit plan van terugvinden. Behalve dat de klankbordgroep wel duidelijk de risico’s in kaart heeft gebracht in haar rapport, maar dat zouden wij ook graag terug willen zien in het plan van het college om de risico’s voor de fietsers af te dekken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer