Bijdrage commissie - PvdD op de bres voor de fietser


24 september 2014

Voorzitter.

Steeds meer mensen nemen de fiets om zich te verplaatsen door de stad. De Partij voor de Dieren vindt dit een zeer goede ontwikkeling. Hoe meer mensen namelijk de fiets nemen en voor korte afstanden de auto of brommer laten staan, hoe beter dat is voor de luchtkwaliteit en ieders gezondheid. Het is daarom ook belangrijk dat dit gestimuleerd wordt door de fiets ook echt de ruimte te geven in Den Haag. Het college is de afgelopen jaren in deze ontwikkeling meegegaan en heeft geïnvesteerd in fietsvoorzieningen. Zo zijn er 13 buurtstallingen gerealiseerd, waarvan de gebruikers hebben aangegeven tevreden te zijn. En de fietser weet ook steeds vaker zijn weg te vinden naar de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad.

Maar de Partij voor de Dieren ziet nog steeds knelpunten in het huidige fietsbeleid. Het wordt alsmaar drukker op de paden door verschillende gebruikers en snelheden. En die gebruikers zitten elkaar in de weg. De fietspaden zijn te smal en vaak gelegen langs parkeerplaatsen of direct aan de weg. Dit komt de veiligheid van de fietser niet ten goede.

Een ander knelpunt in het fietsbeleid is de doorstroom van fietsers in het drukke stadsverkeer. Jarenlang was koning auto alleenheerser op de weg, maar dit is aan het veranderen. De verkeerstromen zijn echter nog steeds volledig op de auto gericht, waardoor fietsers vaak rijen dik bij de verkeerslichten moeten wachten op het groene licht.

Ik zou graag van de wethouder willen weten of het college de knelpunten wat betreft de verkeersstromen en de fietsfiles in het vizier heeft. Zo niet, of hij deze in kaart gaat brengen om de doorstroom van het fietsverkeer te kunnen verbeteren. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Voorzitter, afsluitend heb ik nog een drietal vragen voor de wethouder over de fietsparkeergelegenheden in Den Haag. Het plaatsen van parkeergelegenheden voor de fiets is heel belangrijk als je wil stimuleren dat Hagenaars de fiets nemen. Mijn eerste vraag is of de wethouder denkt dat de Biesieklette stalling Spuiplein genoeg ruimte zal bieden voor bakfietsen, driewielers en andere fietsen van een afwijkend formaat, die naar die stalling moeten uitwijken, omdat de ondergrondse stalling onder de bibliotheek voor hen moeilijk te bereiken zal zijn.

Mijn tweede vraag gaat over de Voortgang Aanpak Fietsparkeren. Er staat geschreven dat er een nieuwe fietsenstalling geopend wordt in 2016 bij Hollands Spoor met 2500 fietsplaatsen. Zou de wethouder kunnen zeggen of dit betekent dat de doelstelling die verwoord was in het Meerjarenplan Fietsen 2011-2014 van 4600 fietsparkeerplaatsen bij HS niet behaald is? En hoe zit met de doelstelling van 360 fietsparkeerplaatsen in Ypenburg en 224 in Moerwijk? Graag een reactie.

En als laatste, de vraag of de wethouder kort iets zou kunnen zeggen over de laatste stand van zaken in de verschillende gesprekken die gaande zijn met betrekking tot Movement Real Estate, Sijthoff city en het parkeerterrein achter de Bijenkorf.

Samenvattend, de Partij voor de Dieren is blij te zien dat het college stappen onderneemt om Den Haag toegankelijker te maken voor de fiets. Het is nu vooral zaak om te kijken naar verbeterpunten, hobbels in de weg te identificeren en de lekke fietsbanden in het beleid te plakken, en in aangekondigde vergaderingen bespreken we dan ook graag het toekomstig fietsbeleid van het nieuwe college.

Interessant voor jou

Bijdrage commissie - PvdD tegen uitbreiding NATO-gebouw in ecologische zone

Lees verder

Bijdrage commissie - PvdD kritisch op co2 compensatie door gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer