Bijdrage commissie Ruimte - Laat de Vloek staan! (tweede termijn)


2 oktober 2014

Voorzitter,

De Bond tegen de Vloek, gesteund door de wethouder, probeert tussen de door de oppositie genoemde argumenten te laveren. Voor de Vloek is maar één bestemming: aan lager wal geraken, de wind uit de zeilen genomen worden. De Vloek is ‘leuk en aardig’, maar er moet en zal een prestigieus topzeilcentrum op die plek komen, ook al is daar onder vele inwoners van Den Haag geen draagvlak voor. We willen niet zeilen vanuit de Vloek, maar de wethouder waait met de winden mee die het tegenovergestelde beweren.

Niet voor niets staat in het Masterplan voor Scheveningen dat Den Haag ernaar streeft Culturele Hoofdstad 2018 te worden en dat de betrokkenheid van Scheveningen daarbij een belangrijke rol speelt. Als Den Haag een unieke cultuurdrager wil maken van Scheveningen, waarom dan een sociaal-culturele vrijplaats in een Vloek en een Zucht elimineren, zo vraag ik het college. Waarom kiest de wethouder niet voor bestaande waardevolle initiatieve in plaats van te kiezen voor een project voor een kleine doelgroep dat volgens de Partij voor de Dieren ook goed op een andere locatie kan worden gevestigd omdat daar heel veel leegstand is . De wethouder en de Bond tegen de Vloek hebben wat ons betreft het geen enkel valide argument aangedragen om de Vloek te elimineren. Naast de Vloek is er wat ons betreft elders in de haven voldoende ruimte voor de zeilsport.

De Vloek organiseert voor duizenden mensen culturele en sociale activiteiten. Het huisvest bijvoorbeeld één van de slechts drie plantaardige restaurants in Den Haag. Kwetsbare jongeren kunnen er op een laagdrempelige manier nieuwe passies ontwikkelen. De participatiemaatschappij in het klein. Het om zeep helpen van een culturele parel van Scheveningen is in strijd met wat het college voor ogen heeft met Scheveningen Haven: een unieke cultuurdrager voor de stad, zoals in de begroting staat. De wethouder lijkt nu slechts gefocust op economie en de maritieme functie van de haven. Heeft hij ook oog voor de culturele ankers, voorzitters? Graag een reactie.

Samen met de gemeente naar een nieuwe locatie zoeken, zoals de wethouder opperde, is de doodsteek voor een vrijplaats. Een vrijplaats heet een vrijplaats omdat het niet door regels beknot wordt. Een andere locatie voor de Vloek zoeken is minder logisch dan het zoeken naar een andere accommodatie voor zeilactiviteiten in een periode van economische windstilte. Het beleidsmatig creëren van broedplaatsen blijkt heel lastig te zijn, juist vanwege de synergie binnen een vrijplaats, die zonder regels van buitenaf is gegroeid. Heeft de wethouder in het vizier hoeveel kans van slagen een vrijplaats heeft nadat deze is verstoord en verplaatst? Graag een reactie.

De wethouder lijkt verblind door het mantra van economische groei, wat een vruchtbare en culturele ontwikkeling van Scheveningen in de weg staat. In plaats daarvan lijkt hij in te stemmen met de plannen van projectontwikkelaars die ervoor pleiten een zinkend schip te water te laten. Het blijft ons onduidelijk of er wel voldoende vraag is om het nieuwe pand te vullen, juist nu het bestaande zeilcentrum vrijwel leeg staat. Graag een reactie

Voorzitter, de Vloek moet blijven en er moet een nieuw masterplan komen voor Scheveningen Haven, met daarin alle ruimte voor de vloek!

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer