Twee minuten debat Commissie Leef­om­geving - geen wilde dieren in circussen Den Haag


1 oktober 2014

Voorzitter,

Twee september 2014 heeft de wethouder met 23 andere wethouders een brandbrief gestuurd aan staatsecretaris Dijksma, waarin hij pleit haast te maken met het landelijk verbod op het gebruik van wilde (en exotische dieren) in circussen. De Partij voor de Dieren juicht deze actie van de wethouder vanzelfsprekend erg toe. Voor ons kan het verbod niet snel genoeg worden ingesteld. Wij willen dat alle vormen van vermaak ten koste van dieren zo snel mogelijk ten einde komen. Wet- en regelgeving is echter niet binnen een dag gerealiseerd. Staatsecretaris Dijksma heeft aangegeven in het najaar te komen met concrete voorstellen en voordat het verbod van kracht is, zijn we zo weer een tijd verder.

Het is vreemd dat terwijl het kabinet zo snel mogelijk een landelijke verbod wil en dat de wethouder ook zo snel mogelijk een verbod wil, we hier in Den Haag intussen maar blijven afwachten. De Partij voor de Dieren is heel blij met het signaal van de wethouder dat hij dierenwelzijn wil verbeteren, maar we vragen ons af wat hij gaat doen tegen circussen met wilde dieren totdat het landelijk verbod van kracht is.

Den Haag heeft sinds 2012 een voorkeursbeleid voor circussen, maar daar is tot nu toe nauwelijks iets mee gedaan. Uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat de gemeente in twee jaar slechts éénmalig acht circussen zonder wilde dieren heeft aangeschreven.

Dit twee-minutendebat is het resultaat van de vurige wens van de wethouder, om leeuwen niet langer door brandende hoepels te laten springen. De Partij voor de Dieren vat de ondertekening van de brief op als een ondersteuning van het voorkeursbeleid. Kan de wethouder aangeven of hij, totdat het landelijk verbod is ingesteld, bereid is pro-actief circussen zonder wilde dieren uit te nodigen? Graag een reactie van de wethouder.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer