Bijdrage Concept vervoer­plannen MRDH 2021 van HTM en EBS


Cie Leef­om­geving

20 mei 2020

Voorzitter,

De vervoersplannen zien er goed uit en we delen de insteek van het college daarin. Ook wat betreft de zorgen rond de invloed van Corona op de vervoersvraag en de invulling ervan. Op een aantal punten wil mijn fractie specifiek ingaan.

We merken dat de wijkvereniging terecht aandacht vraagt voor de slechte ontsluiting van Benoordenhout. Waarom brengt het college niet wat steviger deze zorgen over richting de MRDH? Het blijft erg passief. Hoe staat het met de buurtbus? Gaat het college zich hier echt voor inzetten? Vindt het college daarnaast niet dat spitsbus 29 zou moeten worden uitgebreid?

Verder vragen bewoners om een rechtstreekse OV verbinding tussen De Bras en Den Haag centrum waarbij wordt voorgesteld buslijn 60 naar station Ypenburg te verlengen. Wat zou hierop tegen zijn en waarom omarmt het college dit voorstel niet.

WIj zien verder meerwaarde in het verplaatsen van buslijn 27 naar de Bezuidenhoutseweg. Kan het college ingaan op dit verzoek?

Bedankt.