Bijdrage LER


Cie Ruimte

20 mei 2020

Voorzitter,

In januari is de motie Gebruik de Leefbaarheidseffectrapportage voor het gehele CID aangenomen. Het doel daarvan was, wellicht niet verrassend gegeven de titel, om te zorgen dat we een LER voor het hele CID gaan ontwikkelen en er niet mee te wachten tot het te laat is. De afdoening is teleurstellend, want nog steeds wordt het instrument niet ingevoerd.

Terwijl het nu juist nodig is om invloed te hebben op bouwplannen. De wijkorganisaties willen ook graag snel deze LER. Het college kiest echter nog steeds voor vertraging. In de afdoening wordt veel tekst gebruikt om te zeggen dat het college nu niet de LER gaat maken voor het gehele CID. Waarom is dit zo moeilijk vraag ik aan de wethouder? Waarom niet, zoals de motie toe oproept, alvast de gegevens invullen in de LER gelijk aan hoe Bezuidenhout dit heeft gedaan? Wat belet ons? Waarom niet het advies van Antea opvolgen en 1 LER voor het CID ontwikkelen? Nu kiest het college weer voor uitstel door met bewonersorganisaties apart te gaan praten, terwijl die duidelijk al vaak en nu weer roepen om een LER. Waarom is een gespreksronde dan weer nodig? En, wanneer komt de LER voor het gehele CID?

Zoals bewoners aangeven moet de gemeente regie nemen in het CID en de LER kan hier een bijdrage aan leveren. Ik hoop dat de wethouder de andere punten van bewoners over de gebrek aan participatie ter harte neemt. Het is mijn fractie in de wirwar van documenten rond het CID vaak niet goed duidelijk hoe zij zich verhouden. Is de wethouder bereid om dit richting bewoners beter op te pakken?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Concept vervoerplannen MRDH 2021 van HTM en EBS

Lees verder

Bijdrage Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer