Bijdrage Gevolgen Vestia proble­matiek in Den Haag


Cie Ruimte

20 mei 2020

Voorzitter,

Uit de brief blijkt dat Vestia niet meer kan investeren en daarom de nieuwbouw en renovatie van sociale woningen onder druk staat. Dit baart de Partij voor de Dieren zorgen.

Recent is een afspraak gemaakt met andere gemeenten en woningcorporaties om het bezit daar af te stoten, maar ik begrijp dus dat deze opbrengsten niet voor de Haagse opgave mogen worden gebruikt.

De wethouder geeft aan met het Rijk in gesprek te zijn, maar de meeste concrete oplossing lijkt het afschaffen van de verhuurdersheffing. Het is echter de vraag of hiermee de problemen van Vestia opgelost worden. Graag een reactie. Welke andere mogelijkheden bekijkt de wethouder? Kan de wethouder zelf actie ondernemen of ligt de bal volledig bij de minister?

Welke regels belemmeren dat de opbrengsten in Den Haag worden geïnvesteerd? Valt hier iets aan te veranderen?

De grootste gevolgen van de investeringsstop lijkt de investeringen in Zuidwest. Klopt dat? Begrijp ik het goed dat Vestia daar wel mag investeren in renovatie maar niet nieuwbouw? Zijn er verder manieren waarop de gemeente kan helpen bij het verduurzamen van de Vestia-woningen?

Rond de regionale prestatieafspraken zal het de wethouder niet verbazen dat we graag willen dat deze duurzamer worden. Kan de wethouder ingaan op de mogelijkheden die hij hier ziet? Hoe wordt verder de regionale energiestrategie gebruikt bij het opstellen van deze afspraken? Waarom wordt in de stukken helemaal niet gesproken over duurzaamheid?