Bijdrage Datum­be­paling initi­a­tief­voorstel De Hofstad in bloei


Raad

20 september 2018

Voorzitter,

Ik ken wethouder De Mos als een wethouder van daadkracht. Is niet eind januari niet te lang voor een beknopt gericht initiatiefvoorstel van augustus?

Daarbij hebben we juist dit voorstel ingediend om een versnelling aan te brengen voor de overstap naar biologisch om echt invulling te geven aan onze motie uit 2016. Wij zouden willen voorstellen om het preadvies vast te leggen op november.