Bijdrage Sloop monument Plein 1813


Raad

20 september 2018

Voorzitter,

Het onafhankelijkheidsplein, monument voor de stichting van de Staat der Nederlanden, zou nu te grabbel gegooid moeten worden aan een carte blanche voor een ambassade, zogenaamd omdat het verdrag van Wenen dat zou voorschrijven. Een gevalletje powerplay om te huilen, want het verdrag van Wenen schrijft veel voor, maar niet dit.

Voor de verplaatsing van de Israëlische ambassade moet een statige villa uit 1860 deels gesloopt worden, worden 40 bomen gekapt en wordt het monumentale Plein 1813 ernstig en blijvend aangetast.

De verplaatsing van de ambassade naar deze plek is een slecht en onvoldragen plan; dat vindt vrijwel iedereen: omwonenden, de welstandscommissie, groenverenigingen, het Cuypersgenootschap en de minister van OCW. De minister zegt zelfs, ik citeer: “Uitvoering van het plan leidt tot onomkeerbaar verlies van belangwekkende onderdelen van het historische interieur en casco van het rijksmonument.” Einde citaat.

Ondanks alle bezwaren wil het college toch een omgevingsvergunning afgeven. Het college stelt dat de verplichtingen in het Verdrag van Wenen voorrang hebben op de belangen van monumentenzorg.

Maar het Verdrag van Wenen schrijft voor dat de ontvangende staat de zendstaat behulpzaam is bij het op zijn grondgebied, in overeenstemming met zijn wettelijke voorschriften, verwerven van gebouwen. Hieruit vloeit voort dat gehandeld moet worden met in achtneming van de Nederlandse wetten. En toch voorzitter, wordt de beschermde status van een Rijksmonument met de voeten getreden en worden planregels overtreden. Bovendien is de gemeente niet betrokken geweest bij de keuze voor Plein 1813, waardoor de veiligheidsrisico’s onvoldoende in acht zijn genomen.

Dit zijn gegronde redenen om de plaatsing van de ambassade op die locatie niet toe te staan. Waarom doet de wethouder dit dan niet? Is zijn interpretatie van het Verdrag dat Den Haag alles moet accepteren, wat het ook is? Wat ons betreft niet, en daarom steunen wij de moties van HSP en PvdA die oproepen om de vergunning niet af te geven en in gesprek te aan met Israel over een andere locatie.

De zienswijzeprocedure loopt bijna af en de zienswijzen moeten zorgvuldig worden beoordeeld. Echter, in het eerdere debat is duidelijk geworden dat er heel veel vragen zijn over wat het Verdrag van Wenen nu precies voorschrijft en dat de woordvoering van het college daarover te lichtvaardig en prematuur geweest is. En daarom wil mijn fractie dat de zienswijzen die gaan over het Verdrag van Wenen, ook bekeken worden met behulp van een onafhankelijk deskundig extern juridisch advies, in opdracht van de raad. De wethouder verschuilt zich ten onrechte te makkelijk achter het verdrag van Wenen. Daarom voorzitter, de volgende motie.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer