Bijdrage Haags Dieren­centrum - Huis­vesting


Cie Leef­om­geving

13 september 2018

“Dierenopvangcentra kunnen rekenen op onze volledige steun, zodat gewonde en zieke dieren gegarandeerd zijn van opvang in goed onderhouden opvangcentra.”

Voorzitter, dit zijn niet mijn woorden, maar die van GdM/HvDH uit hun verkiezingsprogramma. En de Partij voor de Dieren had het niet beter kunnen zeggen, voorzitter, en deze maatregelen zouden nu bij uitstek getroffen moeten worden om de problemen op te lossen waar het Haags Dierencentrum mee kampt. En gelukkig is de wethouder Dierenwelzijn tegenwoordig ook van deze partij. Dus ik hoop van harte dat wethouder De Mos mij vandaag gerust kan stellen.

Het Haags Dierencentrum geeft aan dat er sinds een aantal jaar voornamelijk honden met een (ernstig) medisch of gedragsprobleem bij het HDC binnenkomen. Deze honden hebben gedragstraining en medische zorg nodig en verblijven gemiddeld 200 dagen in het centrum. De 14 dagen die de gemeente verplicht is om te bekostigen is dus bij lange na niet toereikend. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de vergoeding kostendekkend wordt?

Een campagne over verantwoord huisdierenbezit kan ook helpen om te voorkomen dat mensen een impulsaankoop doen of een hond verkeerd gedrag aanleren. Kan de wethouder toezeggen dat hij in gesprek gaat met het Haags Dierencentrum om zo’n campagne op te zetten?

Voorzitter, dan de huisvesting. Voor een dier zou het niet uit moeten maken of het Haags Dierencentrum genoeg donateurs heeft of niet; het gebouw moet op orde zijn. Is de wethouder bereid om met het Haags dierencentrum in gesprek te gaan en te inventariseren hoeveel het kost om het gebouw duurzaam op te knappen en de raad hierover te informeren?

Ik zie uit naar de beantwoording van de wethouder.