Bijdrage - De kust gezond


7 januari 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de voorgestelde ontwikkeling van Scheveningen-Bad.

Zo maakt mijn fractie zich zorgen over de bouwplannen en de gevolgen die deze plannen zullen hebben op de omliggende natuur. Door de ontwikkeling van Scheveningen Bad met de Noord boulevard en de parkeergarage vreest mijn fractie voor het naastgelegen natuurgebied. Meer drukte en verkeer heeft negatieve effecten voor de natuur.

Voorzitter, de inzet van het college is om Scheveningen verder door te laten groeien tot dé badplaats van Noordwest-Europa. Deze ambities moeten ervoor zorgen dat er meer bezoekers en toeristen uit binnen- en buitenland kunnen en zullen komen in alle seizoenen. Dit terwijl Scheveningen nu een groot bereikbaarheidsprobleem heeft. Iedere zomer staan er ellelange files om een plek te bemachtigen op het strand. Niet alleen lijden de buurtbewoners hieronder maar ook de omliggende natuurgebieden. Het naastgelegen Natura-2000-gebied staat al onder druk en te verwachten is dat door de huidige plannen dat alleen maar zal toenemen. Mensen lopen door de gebieden heen, laten afval slingeren, vertrappen jonge planten etc. Mijn fractie vraagt zich dan ook af hoe het Natura-2000 gebied wordt beschermd tegen de enorme (verwachte) aantallen bezoekers? Graag een reactie.

Duingebieden zijn van nature extra gevoelig voor verzuring en uit de voortoets is nu al gebleken dat de ontwikkeling van de Noordboulevard wat stikstofdepositie betreft nadelige milieueffecten kan gaan hebben op de aangrenzende Natura 2000-gebieden. De Partij voor de Dieren vindt dit zeer onwenselijk.

Een goedlopende fietsenstalling van biesieklette moet wijken voor de bouw van een grote parkeergarage en het is onduidelijk waar de stalling terugkomt. Uit de eerste quick scan blijkt ook nog eens dat op drukke dagen bij de garage rijen wachtende auto’s ontstaan. De bouw van zo’n grote garage is niet goed voor het stimuleren van duurzaam vervoer en ook eigenlijk niet goed voor de omliggende natuur.

Voorzitter, mijn fractie maakt zich zorgen over het voortbestaan van het karakter van het Haagse strand. De kust is namelijk niet langer meer beschermd tegen bouwplannen van projectontwikkelaars; het kabinet besloot daar afgelopen december over. Daardoor staan de deuren wagenwijd open om de kust vol te gooien met nieuw- en hoogbouw. Hoe gaat het college hier mee om? Het college heeft het stille strand al bestemd met 40 strandhuisjes bij Kijkduin en daar komen de voorliggende plannen in Scheveningen-Bad nog eens bij. In de plannen van de Noordboulevard verdwijnt een kuststrook om meer bebouwing mogelijk te maken. Hoeveel strand zal er verdwijnen?

Voorzitter, Kan er werkelijk worden gesteld dat een kust gezond wordt gemaakt als delen van de kust verdwijnen? Mijn fractie meent van niet en zal deze plannen dan ook niet steunen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer