Bijdrage - Huis­hou­delijk Afval Plan


17 december 2015

Voorzitter,

Hoe maak je van een wegwerpstad een kringloopstad, die vraag wil mijn fractie vandaag graag stellen en graag een begin maken met de beantwoording ervan. Afval voorkomen en scheiden moet de norm worden, om waardevolle grondstoffen zoveel mogelijk te sparen en te hergebruiken en van Den Haag een schone stad te maken.

Afvalscheiding scoort slecht in Den Haag. Mijn fractie had daarom meer ambitie verwacht dan die het college nu aan de dag legt: 40% gescheiden afval in 2020 doet fors onder voor de landelijke richtlijn die 75% in 2020 voorschrijft. Scheiden is niet de norm,maar restafval is nog steeds de grootste fractie. De verwerking van restafval betekent dure verspillende verbranding van grondstoffen die gepaard gaat met CO2-uitstoot.

GFT-afval blijkt de moeilijkste te scheiden fractie, zeker in dichtbebouwd gebied. Om simpelweg geen gft op te halen in ongeveer de helft van alle wijken, laat zien dat Den Haag zich opstelt als een groentje op het gebied van afvalscheiding, en dat is de verkeerde opvatting voor wie ooit een groene stad wil worden.

Ook in dichtbebouwd gebied kunnen kleinschalige initiatieven wel degelijk uitkomst bieden. Zo zijn er buurttuinen als de Spinozahof in de Schilderwijk, die een aantoonbaar succes zijn als het gaat om buurtcomposteren. Deze tuinen waar bewoners hun compost kunnen brengen en informatie krijgen over de voordelen en het proces van GFT zijn een voorbeeld voor een groen beleid. Ik roep de wethouder op dit buurtcomposteren meer mogelijk te maken, vooral in buurten waar nog geen gft wordt ingezameld. Dit kan worden uitgebreid op braakliggende terreinen en bij plekken voor stadslandbouw. Ook kunnen de pop-up buurtcompostplekken, zoals de compostbakkers, worden gefaciliteerd. Is de wethouder al met hen in gesprek gegaan?

Voorzitter, wat erg apart is aan het plan, is dat het nauwelijks inzet op afvalpreventie. Een groot gemis. De hoeveelheid afval die de stad produceert is weliswaar afgenomen, maar in bepaalde sectoren verspilt men nog steeds onnodig hulp- en grondstoffen. Het is niet meer van deze tijd dat mensen ongevraagd papieren reclame in hun bus krijgen. Per e-mail kunnen burgers allang eerst aangeven of zij wel of geen reclame willen ontvangen. Daarom wil mijn fractie de Nee/nee-sticker omdraaien. Het moet een Ja/Ja-sticker worden, een opt-in systeem, waarbij mensen pas reclame ontvangen als zij daar om vragen. In januari komt het college in Amsterdam met een reactie op een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren aldaar voor de Ja/Ja-sticker. Wij zijn blij dat de wethouder heeft aangegeven de behandeling van dit voorstel te volgen en we zullen er dan verder over praten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Tot slot voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat Den Haag moet streven naar een systeemverandering waarbij voorkomen van afval, afval scheiden en hergebruik de norm wordt. Zo’n systeem past binnen de circulaire economie die het college zegt na te streven. Zolang er aan die term niet voldoende invulling wordt gegeven mbt afval, zal de Partij voor de Dieren dit afvalplan naar de papierbak verwijzen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer