Bijdrage En vergeef ons onze schulden


Cie Samen­leving

17 november 2022

Voorzitter,

Allereerst wil de Partij voor de Dieren de initiatiefnemers danken en complimenteren voor dit mooie en belangrijke initiatiefvoorstel. Er komt veel werk bij kijken bij de totstandkoming van een initiatiefvoorstel, petje af.

En dat ook nog eens met de toepasselijke titel uit het Onze Vader gebed, een titel die een dubbele betekenis heeft. Voorzitter, dat zorgt toch voor een moment van bezinning. Nadenkend over wat we als gemeente allemaal doen, welke verhalen er bij onze fractie binnen zijn gekomen, de verhalen op straat tijdens een van onze werkbezoeken maar het brengt mij ook terug naar de tijd dat ik nog werkzaam was bij een dierenartspraktijk in de zichten.

Voorzitter, schrijnend om te zien hoe mensen de laatste centjes die ze hebben nog eerder aan hun huisdier uitgeven, dan aan voedsel voor zichzelf. Of mensen die de zoveelste betaalregeling afsloten om zo toch de operatie te kunnen bekostigen. Maar voorzitter, hoe vaak gebeurde het ook niet dat er in de wachtkamer discussies ontstonden dat men dan maar hun huisdier moest wegdoen. Tja de compassie naar dieren, maar zeker ook naar de medemens behoeft nog verbetering. Daarom ook de vraag aan de wethouder waarom ondersteunen we als gemeente niet de dierenvoedselbanken net zoals we dat doen met de reguliere voedselbank?

De overheid heeft te vaak hoge verwachtingen van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Door het doolhof van regelingen en voorzieningen zijn voor veel mensen vaak te ingewikkeld, vaak met weinig oog voor psychologische effecten van schulden op de mensen. Als mensen vaak niet adequaat worden geholpen, worden schulden al snel alleen maar groter. Daarom is onze fractie ook erg benieuwd naar de reactie van de initiatiefnemer op het preadvies van de gemeente. Hoe zien zij bijvoorbeeld wat voor invloed de laatste ontwikkelingen, zoals de energiecrisis, voor impact heeft op de onderdelen uit het initiatiefvoorstel?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil ook benoemen dat er al veel goede dingen gebeuren vanuit de gemeente, maar er is ook ruimte voor verbetering. Dit initiatiefvoorstel komt met een aantal verbetervoorstellen. Zoals gesteld onder ambitie 3 altijd een beschikking en plan van aanpak. Het college geeft aan dat het huidige kader voldoende rechtsbescherming aan de hulpvrager biedt. Maar voorzitter, ook op andere zorgdomeinen zien we ontwikkelingen dat een beschikking niet wordt afgegeven en de hulpvrager toch benadeeld of kan benadelen. Het college zegt ook dat we een zo laagdrempelig mogelijk aanbod hebben zodat mensen geen formele aanvraag voor schuldhulp hoeven te doen om bijvoorbeeld een cursus te volgen. Maar voorzitter, dat is natuurlijk niet de intentie van dit voorstel. Want een beschikking wordt niet altijd gegeven terwijl het soms wel nodig is. Bij onze fractie zijn casussen bekend dat bij problematische schulden niet altijd een beschikking wordt gegeven en dat baart ons zorgen. Wat weerhoudt de wethouder om niet alsnog deze ambitie over te nemen?

Kan de wethouder dan in ieder geval aangeven dat er altijd een weigeringsbeschikking komt? Hoe houden we contact met mensen die een weigeringsbeschikking krijgen? Of die überhaupt een cursus hebben gevolgd?