Bijdrage - Energie & Duur­zaamheid


27 januari 2016

Voorzitter,

Als we ergens iets kunnen bereiken in de strijd tegen klimaatverandering is het in de steden. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een stevige inzet om Den Haag klimaatneutraal te maken.

Wat opvalt aan de Haagse Duurzaamheidsagenda is dat er veel aspecten kort worden genoemd, maar dat duidelijke doelstelling op het gebied van afval, mobiliteit en biodiversiteit er niet in terug te vinden zijn. Bij bewonersgroepen leverde dit verwarring op, gezien het verslag van het consultatiegesprek; alsof de gemeente helemaal niks doet aan de luchtkwaliteit of het terugdringen van restafval. Dit komt het beleid en de transparantie niet ten goede. Is de wethouder bereid in dit kader een voorbeeld te nemen aan de duurzaamheidsagenda’s van Leiden en Amsterdam, waar de nota’s een veel breder beeld schetsen van wat de stad doet voor duurzaamheid?

Voorzitter, waarom in het programma ook niet net als Amsterdam per doel de maatregelen benoemen met daarin de beoogde resultaten? Zo wordt duidelijk waar het college naar toe wil. En waarom loopt de duurzaamheidsagenda maar tot 2020, en zetten we geen stip op de horizon van 2040?

Dan voorzitter, de CO2-uitstoot door onze voedselconsumptie schittert door afwezigheid in de Duurzaamheidagenda. De voeding die mensen nuttigen bepaalt gemiddeld voor een derde deel de totale CO2-uitstoot van elk huishouden. Als we landelijk met zijn allen 1 dag minder vlees zouden eten, dan komt dat neer op een CO2-besparing van 1 miljoen auto's. Is de wethouder bekend met dit gegeven? Zo ja, waarom staat dit onderwerp dan niet in de Duurzaamheidsagenda? Is de wethouder bereid ook een aanjagende functie te vervullen bijvoorbeeld door, net zoals Parijs en Gent, een vleesvrije dag in de week met een campagne te stimuleren? Kan dit onderwerp terugkomen in de aangekondigde campagne over bewust consumeren?

Ook de gemeente kan een voorbeeld stellen. Nu wordt bij bijeenkomsten overwegend kaas en vlees geserveerd, en in de restaurants is er 1 vegetarische maaltijd, maar bevatten de broodjes en salades vaak vlees. Waarom het plantaardige aanbod niet uitbreiden?

Voorzitter, de gemeente kan ook een voorbeeldrol vervullen met zijn acquisitiegedrag. De gemeente kan bijvoorbeeld duurzaamheidseisen stellen aan te verstrekken subsidie voor de acquisitie van bedrijven, winkels en evenementen. Is de wethouder bereid hierop te sturen? Is de wethouder bereid om verder onderzoek te doen naar de rol die de gemeente kan spelen om juist duurzame initiatieven aan te trekken?

Voorzitter, dan een punt over open winkeldeuren. Enorm veel winkels hebben hun deuren wagenwijd openstaan; ook als het koud is. Een doorn in het oog van veel burgers die thuis hun best doen om energie te besparen. De verdwenen energie door open Nederlandse winkeldeuren staat gelijk aan 180 duizend vliegretourtjes Hongkong.

In de duurzaamheidsagenda staat dat voor grotere bedrijven samen met de Omgevingsdienst een aanpak wordt ontwikkeld om te voldoen aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer. Betekent dit dat de wethouder hiermee ook het grote warmteverlies door openstaande winkeldeuren gaat aanpakken? Is hij bereid om winkels vaker te controleren en aan te spreken op naleving van de wettelijke plicht om investeringen te doen die zich binnen 5 jaar terugverdienen? Is de wethouder het eens met de Partij voor de Dieren dat het laten open staan van deuren in de winter een enorme verspilling van energie is en niet past bij een gemeente die streeft naar energieneutraliteit?

Volgens minister Blok kunnen gemeenten regels invoeren om winkeliers te dwingen hun deuren te sluiten. In verschillende gemeenteraden wordt inderdaad geopperd om een dergelijke plicht in de APV op te nemen. Is de wethouder bereid een dergelijke verplichting te onderzoeken?


Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer