Bijdrage - Parkeren 


10 februari 2016

Voorzitter,

Auto’s en parkeerplekken gaan ten koste van de schaarse, groene ruimte in de stad en de leefbaarheid in de wijk. Het is daarom belangrijk dat autobezit wordt teruggedrongen en zoals mijn fractie in de eerste termijn al aangaf, vinden we het een gemiste kans dat het College het niet als doel van het parkeerbeleid ziet om mensen te stimuleren de milieuvervuilende auto te laten staan en over te stappen op schonere manieren van vervoer.

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat Den Haag het Gentse initiatief van de Leefstraat overneemt en omarmt. Leefstraten zijn straten die tijdelijk ontdaan worden van auto’s en parkeerplekken en worden omgetoverd tot speeltuintjes, voetbalveldjes of picknickgelegenheden. Dat de wethouder terughoudend is en aangaf het wel een leuk idee te vinden, maar zelf van bovenaf geen initiatief hiertoe wil nemen, is jammer. Juist nu ook blijkt dat <##er in verschillende wijken in Den Haag door het aanleggen van parkeerplekken een tekort aan speelgelegenheden voor kinderen is ontstaan>, zou het goed zijn als de gemeente geen afwachtende houding aan zou nemen.

Sinds juli vorig jaar hebben verschillende Nederlandse gemeenten de Leefstraten wel al omarmt. Naast Rotterdam, zijn ook Groningen en Haarlem nu begonnen met pilots, waarin bewoners zich op kunnen geven en tijdelijk ruime zeggenschap kunnen krijgen over de inrichting van hun eigen straat. Leefstraten worden wel door de bewoners opgezet en onderhouden, maar als je als gemeente wil dat bewoners dit in Den Haag zouden gaan oppakken, moet je als gemeente wel wat voorbereidingen treffen en zonder actieve communicatie hierover naar burgers is het niet realistisch te denken dat er iets van de grond zal komen. Is de wethouder het daarover met de Partij voor de Dieren eens of ziet hij dat anders?

Ik meen dat het idee van Leefstraten perfect past bij de Haagse Kracht, omdat bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving, de sociale cohesie wordt versterkt, burgerparticipatie wordt bevorderd etc.

Voorzitter, voor het definitief oplossen de parkeerproblemen moeten we verder kijken dan het creëren van extra parkeerplaatsen en het invoeren van betaald parkeren. De Partij voor de Dieren vindt dat we in zouden moeten zetten op gedragsverandering en leefbaarheid van de wijk centraal zou moeten staan in het parkeerbeleid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer