Bijdrage Raad - Beste­dingen duur­zaam­heids­mid­delen


11 februari 2016

Voorzitter,

Het is misschien een open deur, maar een duurzaam Den Haag begint bij het sluiten van alle winkels. Soms zijn oplossingen zo makkelijk te realiseren, dat je ze uit de macht der gewoonte over het hoofd zou zien. Soms willen mensen oplossingen ook niet zien, gaan op zoek naar moeilijke oplossingen, terwijl het laaghangend fruit over het hoofd gezien wordt. Ik praat u graag even bij op dat punt.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan zich in veel elementen van dit Raadsvoorstel vinden. Het verlagen van de CO2 uitstoot, klimaatbestendig maken van de stad en het versterken van duurzame Haagse Kracht, zijn uitgangspunten die passen bij de urgente problemen waar we momenteel voorstaan.

Echter, mijn fractie blijft kritisch over de energiebronnen die bij het Haags Warmtenet kunnen worden gebruikt. Biomassa vindt mijn fractie niet duurzaam. Wij zullen hierop terugkomen wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt. Ook over ambitieniveau en de doelstellingen en de monitoring blijven wij kritisch.

Voorzitter, meer stappen kunnen worden gezet in de strijd tegen klimaatverandering. Onlangs zei de voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg dat steden aan het front staan in de strijd tegen klimaatverandering en die uitspraak hebben wij ter harte genomen.

Het onderdeel voedsel schittert in het beleid door afwezigheid. Maar liefst een derde van de totale broeikasgassenuitstoot van huishoudens wordt veroorzaakt door ons voedsel. De gemeente kan in zijn inkoopbeleid een voorbeeldfunctie vervullen.

In verschillende gemeenten, zoals Wageningen en Gent, maakt voedsel onderdeel uit van het klimaatbeleid. In 2011 werd het initiatiefvoorstel PvdA, HSP, GL en PvdD de link klimaat-voedsel ook duidelijk gelegd. Daarin staat bijvoorbeeld dat van de indirecte CO2 uitstoot als gevolg van grondstoffenverbruik voor de Haagse burger 43% wordt veroorzaakt door voeding. Maar die link is niet overgenomen in de voedselstrategie van het college, noch in duurzaamheidsagenda.

Vandaar de volgende motie:

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt ook dat het college onvoldoende inzet op energiebesparing. Uit een steekproef van energieadviesbureau Ecofys blijkt dat zo'n 60 procent van de winkels in Nederland de deuren wagenwijd open laat staan, om kopers makkelijker naar binnen te lokken. Stoken voor de meeuwen, een energieverspilling gelijk een 180.000 vliegretourtjes Amsterdam-HongKong per jaar. Uit angst klanten te verliezen, houden winkeliers de deuren het hele jaar open, zelfs als het buiten vriest.

Uit een steekproef van de gemeente Amsterdam blijkt echter dat het sluiten van deuren niet alleen goed is voor het milieu, maar ook de winkeliers veel voordeel kan opleveren. De schuifdeuren leverden een energiebesparing van 43 procent op. De energierekening slonk dat jaar zelfs met ongeveer 4.500 euro. Bijkomend voordeel: gesloten deuren blijken diefstal te voorkomen. Maar het belangrijkste dat de proef aantoonde is dat het klanten niks uitmaakt.

Volgens minister Blok kunnen gemeenten zelf regels invoeren om winkeliers te bewegen de deuren te sluiten. Voor zover bekend heeft nog geen gemeente dat gedaan, Den Haag zou de primeur kunnen hebben. Alle winkels dicht, in het belang van ons allemaal, inclusief de winkeliers.

In de commissie stelde de wethouder dat het via de mkb-scanner mogelijk kan zijn om winkeliers aan te moedigen winkeldeuren te sluiten. Maar de Partij voor de Dieren is er niet van overtuigd dat deze maatregel effectief is. Het ligt niet voor de hand dat winkeliers afzonderlijk hun deur sluiten zonder dat de ander dat doet, ook al wijst de steekproef uit dat er geen klantverlies optreedt, het blijft een gevoelsmatige drempel. Ook heeft de inzet van het college van de afgelopen jaren geen effect gehad. Vandaar dat de Partij voor de Dieren vraagt om een onderzoek naar meer maatregelen om deze energieverspilling aan te pakken.

Vandaar de volgende motie:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer