Bijdrage - Gemeen­te­breed inkoop­beleid


4 maart 2016

Voorzitter,

Duurzaam beleid kan niet zonder gericht duurzaam inkopen. Deze nota moet inzichtelijk maken binnen welke kaders de gemeente inkoopt. De Partij voor de Dieren merkt op dat dit staand beleid is wat gebundeld is. Dit staande beleid vinden wij onvoldoende ambitieus, en daarbij vinden we dat te onduidelijk is wat duurzaamheid precies inhoudt. Teveel vraagtekens, te weinig ambitie dus. De VNG heeft al in november 2007 een akkoord gesloten met het Rijk waarin is afgesproken dat gemeenten in 2015 100% duurzaam inkopen. Maar een fors deel van de inkoop is nog niet duurzaam. Bovendien zijn de criteria zo ruim opgesteld dat een olifant er rondjes in kan draaien, en die olifant in deze kamer mag niet onbenoemd blijven. Duurzaam inkoopbeleid mag, nee: moet ambitie uitstralen en doet dat nu met nadruk niet.

Voorzitter, het college werkt aan een indeling in productcategorieën. Het is nu volkomen onduidelijk welke duurzaamheidscriteria daarbij worden gehanteerd. Duurzaamheid is geen containerbegrip, maar vraagt om heldere duiding. We zijn dat verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen, die zonder duidelijke ambities van onze generatie een zeer onzekere toekomst moeten vrezen.

Vandaar de volgende motie Duidelijke duurzaamheidscriteria

De Partij voor de Dieren wil voortgang boeken richting een veel duurzamer inkoopbeleid. Natuurlijk maakt het college bij bijna elke begroting grote stappen op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar bijna, dit jaar bijna, volgend jaar bijna, maar laten we nu eens eindelijk konkreet worden. Het college heeft het voornemen om pas vanaf 2020 alle koffie en thee met een fairtrade keurmerk in te kopen, en er is dus als het aan het college ligt nog jaren sprake van niet-fairtrade/biologische chocola die wordt uitgedeeld tijdens vergaderingen en in de restaurants. Voorzitter, doe gewoon nu wat gedaan moet worden. Het aanbod van plantaardige maaltijden in de restaurants is zeer bedroevend, dode dieren domineren het menu, gebraden, in dunne plakjes gesneden, gemarineerd of verwerkt tot snacks. Terwijl onderzoek van CE-Delft aangeeft dat de gemeente meer moet inzetten op het verminderen van vleesconsumptie en op een groter aandeel voedingsmiddelen met een duurzaamheidskenmerk. Bloembollen, bloemen en planten met het milieukeurmerk worden duurzaam genoemd, terwijl inmiddels duidelijk is dat appels met milieukeur evenveel gif bevatten als reguliere appels. Op sierplanten met milieukeur in tuincentra zijn grote hoeveelheden pesticiden gevonden, gif dat het uitsterven van bijen en vlinders veroorzaakt. We zijn voor 75% van de productie van onze gewassen afhankelijk van die bestuivers. Na ons de zondvloed, voorzitter? Wie dan leeft, wie dan zorgt?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil de daad bij het woord voegen de volgende drie moties kunnen dat heel makkelijk maken:

Motie Inkoop biologische bloemen, planten en bloembollen

Motie Inkoop fairtrade en biologische chocolade, thee en koffie

Motie Meer plantaardige en biologische voeding binnen gemeentelijke catering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer