Bijdrage - Evaluatie jaar­wis­seling 2014/2015


9 september 2015

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan deze bespreking. De evaluatie is de start van de voorbereiding op de komende oudjaarsnacht.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is tegen het afsteken van particulier vuurwerk omdat mensen, omstanders en hulpeloze dieren ieder jaar weer slachtoffer vallen vaak ten prooi aan vandalen. Wij zien graag landelijk zo snel mogelijk een landelijk verbod op particulier vuurwerk.

De burgemeester heeft zich meerdere malen hard gemaakt voor maatregelen om vuurwerkoverlast te beperken. Voor zijn moeite voor de vuurwerk vrije zones willen wij de burgemeester dan ook danken. Zelf geeft de burgemeester aan dat hij blijft inzetten op de huidige aanpak en dat hij naar mogelijkheden zoekt om deze nog verder te verbeteren en verfijnen.

Voor wat betreft vuurwerkvrije zones hebben wij een aantal suggesties. Nadat wij navraag hebben gedaan bij de diverse dierenbeschermingsorganisaties is blijkt dat er ruimte is voor verbetering.

De grens van een vuurwerk vrije zone is nu de buitengrens van het gebied. Kan de burgemeester dit bevestigen? Bij de dierenopvangcentra en de stadsboerderijen is die buitengrens de omheining . Bij bijvoorbeeld een weide of de stadsboerderijen die midden in een woonwijk liggen, kan het afsteken van vuurwerk direct naast de zone alsnog voor veel overlast zorgen. Kan de burgemeester aangeven of dit ook geldt voor de grenzen van de zones bij ziekenhuizen? En ziet de burgemeester de mogelijkheid om de grenzen van de vuurwerkvrije zones naar buiten toe te verleggen?

De Partij voor de Dieren heeft ook vernomen dat bij diverse dierenopvangcentra niet overal borden met vuurwerkvrije zone waren geplaatst waardoor de dieren met name aan de achterkant van de panden alsnog belast werden. De twee voormalige stadsboerderijen vielen ook buiten boot, bij hen was geen enkel bord geplaatst.

Voorzitter, daarnaast zou ik willen vragen of de wethouder in het vervolg ook de twee voormalige gemeentelijke stadsboerderijen, die nu private stadsboerderijen zijn, namelijk de Nijkamphoeve en Pluk! Den Haag te voegen bij de boerderijen die in aanmerking komen voor vuurwerkvrije zones.

Ten slotte voorzitter, ten opzichte van vorig jaar is het aantal mensen met een vuurwerkletsel dat zich in ziekenhuizen moest laten behandelen was bijna de helft minder dan het jaar daarvoor. 23. Slachtoffers onder dieren zijn niet geregistreerd. We kunnen spreken over een effectiever beleidskader, maar elke persoon of een dier met vuurwerkletsel is er een teveel. Alleen vuurwerkvrij is Oud & Nieuw echt een feest voor alle mensen, dieren en milieu!

De roep om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Artsen, burgemeesters en politie hebben in april jongstleden tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog voor een verbod op consumentenvuurwerk. Zo ook de Burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Mijn vraag is aan de burgemeester hoe hij aankijkt tegen een verbod op consumentenvuurwerk en, afhankelijk van die zienswijze, of hij mogelijkheden ziet om naar de landelijke politiek een signaal af te geven dat hij een verbod wenst op consumentenvuurwerk.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer