Bijdrage - Grote Markt­straat


8 juni 2016

Voorzitter,

De Grote Marktstraat wordt door het college gekenschetst als de balzaal van Den Haag en daar zouden we dan trots op moeten zijn. Een boksring lijkt een treffender beschrijving. Een versteende vlakte waar het recht van de sterkste geldt. Wie is er sterk genoeg om in deze boksring te overleven?

Voorzitter, eenieder die in de Grote Marktstraat komt, ziet meteen het probleem. Verschillende verkeersstromen komen op een onduidelijke wijze samen en bijna-ongelukken zijn aan de orde van de dag. Deze chaotische balzaal bezoeken is vooral een ontnuchterende ervaring. Een stad van vrede en recht die niet zorgt voor overzichtelijke verkeersregels. Een college die in de media voor ontstening pleit, maar voor de trekker van de binnenstad voor een stenen vlakte kiest.

Volgens de Partij voor de Dieren moet dit anders. De Grote Marktstraat moet veiliger en groener. Veiliger door het probleem bij de bron aan te pakken en het fietspad duidelijk te onderscheiden van het voetgangersdeel. En groener door plantenbakken en verticaal groen.

Voor wat betreft veiligheid zet de wethouder in op bewustwording, maar de manier waarop de openbare ruimte is vormgegeven is in de basis nog niet op orde. De huidige vormgeving schept veel onduidelijkheid en structurele ingrepen zijn nodig om onveilige situaties te voorkomen. Ziet de wethouder dit ook zo? De wethouder geeft aan dat hij zal bezien of en hoe markering kan worden aangebracht om de voetganger te attenderen op de fietser, maar de wethouder toont hiermee volgens de Partij voor de Dieren nog niet genoeg actie.

Voorzitter, de wethouder creëert een papieren werkelijkheid door de fietsstrook niet als fietspad te erkennen en te suggereren dat een gedragsverandering alleen de oplossing biedt. Is de wethouder niet bereid om nu toe te zeggen andere maatregelen te treffen om het onderscheid te versterken en zo onveilige situaties tegen te gaan? Is de wethouder bereid om daadwerkelijk belijning toe te passen, zodat de fietsstrook duidelijker in het oog valt? Is de wethouder ook bereid om te bevorderen dat op specifieke plaatsen oversteekplaatsen worden gebruikt?

Ten tweede is al in 2012 in een motie van de Partij voor de Dieren opgeroepen om de Grote Marktstraat te vergroenen. Ook heeft de Partij voor de Dieren recent hier actie voor gevoerd. Voorbijgangers waren erg positief over een groene Grote Marktstraat en mijn fractie is verheugd dat de wethouder de straat nu ook wil vergroenen. Kan de wethouder aangeven op welke termijn dit kan plaatsvinden en of hij hier budget voor vrij heeft?

Zonder een grondige vergroeningsslag is de Grote Markstraat wat de Partij voor de Dieren betreft namelijk niet af. Ik hoor graag van de wethouder hoe hij concreet een vergroeningsslag wil maken. Wil hij bijvoorbeeld perkjes en plantenbakken plaatsen en is hij bereid te kijken of hij groen kan inzetten om het onderscheid met de fietsstrook te benadrukken? Daarnaast vraag ik de wethouder expliciet in te zetten op verticaal groen. Is de wethouder bereid om bijvoorbeeld opnieuw het gesprek te voeren met de eigenaar van het VenD pand om te bezien of bij het omzetten van dit pand een vergroeningsslag mogelijk is?

Voorzitter, tot slot nog een vraag over het stallen van fietsen. Zoals de wethouder terecht aangeeft willen fietsende bezoekers hun fiets zo dicht mogelijk bij hun bestemming stallen. Zijn hier voldoende stallingen voor beschikbaar? Heeft de wethouder recent metingen verricht over of alle stallingen voldoende capaciteit hebben?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer