Bijdrage HEA 2021


Cie samen­leving

8 december 2022

Voorzitter,

‘Kiezen voor kansen’ zo luidt de titel van het stuk dat wij vandaag bespreken.

Ik start daarom ook met kansengelijkheid. De Pvdd vindt het belangrijk dat wanneer we het hebben over kansengelijkheid we het ook hebben over het zelfbeeld van

kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat een kind dat slecht is in rekenen, maar positief over zichzelf denkt, vaak nog hoger scoort dan een kind dat goed is in rekenen en negatief over zichzelf denkt. Zelf geloven dat je iets kan maakt dus verschil in hoe je leert. Kan de wethouder verduidelijken of hier ook aandacht voor is bijvoorbeeld binnen de stedelijke leernetwerken voor onderwijsprofessionals?

Uit ander onderzoek blijkt ook dat kinderen op het VMBO, jongeren in het praktijkonderwijs en MBO studenten minder zelfvertrouwen hebben dan kinderen op het VWO. Voorzitter er wordt in de samenleving onderscheid gemaakt op basis van opleidingsniveau. Zelf ging ik van een HBO opleiding naar een MBO opleiding en kreeg daarbij constant de vraag waarom, want ik kon toch veel beter? Dit soort stigma’s hebben invloed op hebt zelfbeeld van jongeren.

Om dit in Den Haag te voorkomen moeten we MBO studenten dezelfde activiteiten en mogelijkheden bieden als HBO en WO studenten. MBO studenten worden in het uitvoeringsplan 2023 wel genoemd onder ambitie 4, de pvdd heeft daar een aantal vragen over.

Kan de wethouder aangeven of er inmiddels al actie is ondernomen om in gesprek te gaan met het MBO onderwijs in de stad? We zetten in op samenwerkingsverbanden tussen het HBO, WO en het MBO. Tussen de universiteit Leiden en de Haagse hogeschool zijn al samenwerkingsverbanden. Echter blijkt de samenwerking tussen het MBO en het HBO en WO lastiger. Kan de wethouder verduidelijken waarom dit moeizamer verloopt? En welke actie onderneemt de wethouder om dit te verbeteren?

Dan praktijkonderwijs, Kan de wethouder aangeven of er voldoende goede leer werkplekken zijn in Den Haag?

Dan wat kunnen we nog meer doen als gemeente om het onderwijs in de stad te ondersteunen. Bijvoorbeeld subsidieaanvraag voor projecten, zoals de zomerschool. Scholen moeten jaarlijks opnieuw een subsidieaanvraag doen, terwijl een project of activiteit niet is veranderd. Dit is extra werk voor scholen. Zou de wethouder kunnen verduidelijken of we subsidieverlening anders kunnen inrichten? Bijvoorbeeld voor een andere duur. Kan de wethouder daarop reflecteren? Ook is het voor scholen lastig dat de gemeente daarbij werkt met kalenderjaren en niet met schooljaren.

Daarom ook mijn vraag aan de wethouder kunnen we subsidieaanvraag makkelijker maken voor scholen door met schooljaren rekening te houden?