Bijdrage Laak


Commissie Bestuur

8 december 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij om weer over Laak te kunnen spreken. We zijn ook blij dat er een gerichte aanpak aankomt voor Laak in het nieuwe jaar. Hopelijk kunnen wij als commissie nu wat aandachtspunten meegeven aan de wethouder.

Zoals u weet hebben de bewoners van Laak dit jaar een brandbrief naar het stadsbestuur gestuurd die er niet om loog. Aanleiding voor de brief was een reeks aan geweldsincidenten, maar natuurlijk is de achterliggende problematiek al lang bekend. Overbewoning, uitbuiting van arbeidsmigranten en gebrek aan sociale cohesie zorgen ervoor dat veel bewoners zich niet meer veilig voelen, of zelfs niet meer thuis voelen in hun eigen wijk. Ook resulteert het in parkeeroverlast, afvalproblematiek en is er veel criminaliteit. Het is onbegrijpelijk dat uitzendbureaus/huisbazen van arbeidsmigranten zo de ruimte krijgen om de buurt te terroriseren. Hoe kan het dat dit al jaren zo doorgaat?

Van de beloofde vergroening van deze versteende wijk is al jaren weinig te merken. Want hoewel er een zeer bekwame groenbeheerder rondloopt in de wijk, is het budget niet eens een beetje toereikend voor onderhoud, laat staan uitbreiding van het groen. Kan de wethouder toezeggen dat met het verhogen van het budget Buitenruimte er nu eindelijk geld vrijkomt voor een vergroeningsimpuls?

Maar hoewel al deze onderwerpen standaard terugkomen in alle gesprekken die ik voer met buurtbewoners, en ze ook allemaal weer de revue passeerden op de bewonersavond van 18 oktober, is er nog een punt dat door iedereen genoemd wordt. De meldingsbereidheid en hoe er met meldingen wordt omgegaan. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd als ze melding willen doen. Politie en gemeente wijzen naar elkaar, en de telefonist verwijst naar de website. Mensen worden er gewoon wanhopig van, en terecht. Meldingen van geluidsoverlast waar uren niet op gereageerd wordt. Meldingen van overbewoning, van identiteitsfraude, van afvaldumping, van vandalisme, van openlijke drugdeals bij een bepaald café. Terugkoppeling komt er soms, maar niet altijd. En natuurlijk is het grootste probleem dat de problematiek niet afneemt. Mensen stoppen daardoor met melden en zonder meldingen erkent de gemeente de omvang van de problemen niet.

Laak wil weten waar ze aan toe is. De bewoners hebben behoefte aan een langetermijnvisie, aan ambitie en aan duidelijkheid.

De Partij voor de Dieren wil daarom een andere werkwijze voorstellen. Een van menselijkheid. Menselijk contact. Een klein vast wijkteam dat op straat is, dat spreekuren heeft, dat telefonisch en per app bereikbaar is. Een wijkconciërge, samenwerking met wijkagent. Mensen die de wijk kennen en ervoor zorgen dat klachten op de goede plek terecht komen en terugkoppelen naar bewoners. Oren en ogen met korte lijntjes naar de gemeente, politie, GGZ, jeugdwerk etc. Zou dit onderdeel kunnen zijn van de aanpak van Laak Centraal die er in het nieuwe jaar aankomt?

Laat bewoners van Laak niet verzuipen in meldpunten en regelgeving. Breng de menselijkheid terug. Graag een reactie van de wethouder.

Over menselijkheid gesproken, kan de wethouder een reactie geven op de inspraak van de Buurt Bestuurt over een logeerhuis, een senioren spreekuur en de hoogspanningslijn.

Voorzitter, ik sluit af met nog wat woorden van respect voor bewoners en wijkverenigingen voor hun doorzettingsvermogen en geduld. Den Haag mag zich echt gelukkig prijzen met mensen die zich dag in dag uit zo hard inzetten voor hun buurt.