Bijdrage Herin­richting Mient en omstreken


Cie Ruimte

20 mei 2020

Voorzitter,

Er ligt nu een plan voor de herinrichting van de Mient. Dit zwaard van Damocles hing al een tijd boven ons hoofd. Als we kijken naar de plannen zijn ze verbeterd, maar nog steeds zien we een focus op meer parkeerplekken en dit ten koste van groen. Dit vinden we onwenselijk. Het lijkt een soort denderende trein uit het verleden waar we een keer vanaf moeten stappen.

Allereerst stimuleert de aanleg van meer parkeerplekken de auto. Daarnaast is dit hele plan gebaseerd op het toevoegen van meer parkeerplekken. Dit terwijl er tientallen plekken dag en nacht ongebruikt blijven. Waarom wordt er niet voor gekozen om de huidige parkeerplekken een opknapbeurt te geven zodat ze beter gebruikt kunnen worden?

Zoals ik zei is er een verbetering ten opzichte van het oude plan. Er komt een ecologische zone bij en het fietspad wordt behouden. Kan de wethouder ingaan op de inrichting van deze zone? Wanneer wordt deze officieel aangewezen als een dergelijke zone?

De Partij voor de Dieren vraagt zich wel af waar de ruimte van de extra parkeerplekken vandaan komt. Hiervoor moet iets anders worden opgeofferd. Klopt het dat de groenstrook langs de Mient bij de begraafplaats kleiner wordt? Hoeveel vierkante meter groen verdwijnt er in totaal? Momenteel is deze plek erg gevoelig voor droogte- en wateroverlast.

Dan de bomen. Veel bomen worden nog steeds gekapt voor de parkeerplaatsen. 36 stuks. Voor 22 wordt aangegeven dat dit ‘vanwege een veilige en comfort-biedende breedte van de rijbaan inclusief parkeerstrook’ is. Zijn dit de bomen langs het groen van de Mient? Of waar staan deze te kappen bomen?

Voorzitter, kan de wethouder verder ingaan op de inspraak van de Bomenstichting? Van de 37 bomen die volgens de Bomeneffectanalyse

zeer behoudenswaardigheid moeten er 20 wijken. Dit zijn met name mooie oude iepen. Is gekeken naar de mogelijkheden om deze toch te behouden? Waar liggen deze bomen precies?

Tot slot de duurzaamheid. Hier wordt weinig over gezegd. Kan de wethouder aangeven of bij deze herinrichting is gekeken of dit ook kan worden samengepakt met het ruimte bieden aan de energietransitie? Verder staat er bij verlichting dat lichtmasten en kabels worden vervangen, maar armaturen niet. Betekent dit dan dat er hier niet wordt overgestapt op LED-lampen?